Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 338 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> PET704/05 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS PET704/05
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak
Price: $4.99

Description of PHILIPS PET704/05 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 RX-505VLTN JVC Owner's Manual by John Heizer;
Absolutely perfect! I've been trying to understand how to use all or at least some of the features of the receiver and especially the remote.
 PM2521 PHILIPS Owner's Manual by David Jesson;
Copy of genuine owners/operators manual, very useful
 RDB365D CLARION Owner's Manual by Tina Whisnant;
The manual was a perfect match and was exactly what I was looking for. I'm very satisfied with my purchase.
 CXNA10 AIWA Owner's Manual by Roberta Barr;
Thank you for having the manual I needed for an older model Aiwa stero I had found on Ebay --- I wanted the Aiwa because I had tapes and cd's but I did not have a manual as to how to operate the system... I found what I needed and it has enabled me to set the system up for my enjoyment.
 S310 JBL Owner's Manual by Jos Vallen;
I wished detailed information of the JBL S310 and here I found it! Very happy with the service from this site!

Text excerpt from page 2 (click to view)
1

11 SETUP (INSTÄLLN) Öppnar menyn SETUP (INSTÄLLNINGAR) 12 OPTIONS (OPTIONER) Ger tillträde till vidare funktioner 13)K Tryck en gång för att hoppa till nästa kapitel, spår eller titel. Håll intryckt för snabbsökning framåt

Om hantering av LCD-skärmen
LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser pyttesmå svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda, blå, gröna) som kontinuerligt dyker upp på LCD-skärmen. Det här är en normal följd av tillverkningsprocessen och innebär inte något funktionsfel.

6.3 Spela upp en DVD-skiva
1 Stoppa i skivan. 2 Stäng luckan. 3 Slå på spelaren. > Uppspelning börjar genast. På skärmen visas vilken typ av skiva som finns i facket. Du kan uppmanas att välja ett objekt från en meny. Markera ditt val genom att använda knapparna 3, 4, 1, 2 och tryck sedan på OK. Eftersom DVD-filmer oftast släpps vid olika tidpunkter i olika delar av världen är alla spelare regionkodade och skivor kan ha en valfri regionkod. Om du sätter i en skiva med en annan regionkod i spelaren visas regionkodsinformationen på skärmen. Skivan spelas inte upp och ska tas ut.

10 Inställningsfunktioner
Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen använder du SETUP (inställningar) till att finjustera inställningarna. Använd knapparna 3, 4, 1, 2 till att markera ditt val och tryck sedan på OK. 1 Tryck på SETUP (inställningar). En lista över funktioner visas. 2 Med knapparna 3/4 markerar du ditt val. När inställningarna markeras trycker du på OK för att: GENERAL(ALLMÄNT)välj bildskärm och andra alternativ VIDEO AUDIO välj att titta via TV välj audioalternativ

Dansk
Indhold
1 Kontrolelementer og funktionskomponenter 5.3 Navigation i menuen 6 Grundfunktioner 6.1 Indstilling af sprog 6.2 Sådan isættes en disk og tændes enheden 6.3 Sådan afspilles en dvddisk 6.4 Sådan afspiller en audio eller video-cd 6.5 Afspilning af MP3-diske 6.6 Afspilning af JPEG-diske Generelle funktioner 7.1 Skift mellem titel / spor / kapitel 7.2 Pause 7.3 Search (Søg) 7.4 Zoom 7.5 Mute-funktion 7.6 Gentager A - B 7.7 Options (Funktioner) 7.8 Justering af Lydstyrken 8 Særlige DVDfunktioner 8.1 Diskmenu 8.2 Angle(Synsvinkel) (DVD film) 8.3 Sådan ændres sprog 8.4 Undertekster 9 DISPLAY funktioner 10 SETUP-indstillinger 10.1 Generel 10.2 Video 10.3 Audio (Lyd) 11 Fejlfinding 12 Tekniske data 7 1.1 Betjeningknapper på hovedelementet 1.2 Afspillerens forside 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 Afspillerens højre side Fjernkontrol Introduktion Din bærbare dvd-afspiller Udpakning Placering afspilles

2.4.3 Audio-cd / MP3-cd Audio-cd / MP3-cd'er indeholder kun musikspor. De kan afspilles på den normale måde i et stereoanlæg vha. tasterne på fjernbetjeningen og/eller hovedenhed. 2.4.4 Cd med JPEG-filer Du kan også vise JPEG-still-billeder på denne afspiller.

4.1.4 Tilslutning og genopladning af batteripakken* 1 Sluk for enheden.Tilslut batteripakken som vist. 2 Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist). Oplad indtil den rød indikator slukkes (ca. 3 - 4 timer når enheden oplades fra tom tilstand).

7.2 Pause
• Tryk 2; for at pause afspilningen. • Tryk 2; igen for at genoptage normal afspilning.

11

Fejlfinding

Hvis der opstår fejl på dvd-videoafspilleren, skal du først gennemgå tjeklisten. Der kan være noget, du har overset.. ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din forhandler eller dit servicecenter. Symptom Ingen strøm Afhjælpning • Se efter at begge ben i strømstikket sidder korrekt i. • Kontroller, om der er strøm i kontakten ved at tilslutte et andet apparat. • Kontroller, om batteripakken sidder korrekt • Kontroller, om biladapteren sidder korrekt. • Kontroller, om der er fingeraftryk på disken. Rengør den med en blød klud, og tør fra midten mod kanten. • Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en fejl. Fuldstændigt forvrænget billede/ ingen farve på tvskærmen Ingen lyd Det kan være, at NTSC/PAL er angivet forkert. Sammenlign indstillingen på tv'et med indstillingen på afspilleren. Kontroller lydforbindelserne. Hvis du benytter en HiFi-forstærker, kan du prøve en anden lydkilde. • Sørg for at etiketten på disken vender opad. • Rengør disken. • Kontroller, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk. Afspilleren reagerer APeg fjernbetjeningen direkte mod sensoren ikke på fjernbetjeningen på orsiden af afspilleren. Undgå alle forhindringer, der kan stå i vejen for signalet. Efterse eller udskift batterierne. Forvrænget eller S/H Anvend kun diske, der er formateret i billede på dvd eller overensstemmelse med det benyttede tvvideo-cd-disk apparat (PAL/NTSC). Ingen lyd ved digitalt • Kontroller de digitale tilslutninger output Afspilleren reagerer • Disken tillader ikke kommandoerne. ikke på • Læs instruktionerne om kommandoer kommandoerne under afspilning i dokumentationen til under afspilning disken. Afspilleren føles varm Skærmen bliver Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

7.3 Search (Søg)
Tryk og hold J(/)K for at få adgang til de følgende søge muligheder: CD, MP3 J( 2 X bagud 4 X bagud 8 X bagud 16 X bagud 32 X bagud )K 2 X fremad 4 X fremad 8 X fremad 16 X fremad 32 X fremad VCD, DVD J( 2 X bagud 8 X bagud 16 X bagud 32 X bagud 64 X bagud )K 2 X fremad 8 X fremad 16 X fremad 32 X fremad 64 X fremad

2 3 4 5 6

14 s 15 AUDIO 16 ZOOM

Stänger av spelarens högtalare Väljer språk på ljudet Förstora videobilden

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast. Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial,uttjänta batterier och gammal utrustning.

3 Generel information Strømforsyninger
Denne enhed kører på den medfølgende AC-adapter, biladapter eller en genopladelig batteripakke. • Kontroller, at AC-adapterens spænding passer med spændingen på ledningsnettet. Ellers kan AC-adapteren og enheden tage skade. • Hvis du rører ved AC-adapteren med våde hænder, risikerer du få elektrisk stød. • Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretlighter), skal du sikre dig, at adapterens spænding svarer til bilens spænding. • Tag AC-adapteren ud af stikket, eller fjern batteripakken, når enheden ikke benyttes i længere tid. • Hold i stikket, når du skal tage AC-adapteren ud. Du må ikke trække i ledningen. Brug altid den medfølgende AC/DC adapter (AY4127)

2 Inledning 2.1 Bärbar DVD-spelare
Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanaligt ljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna). Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återigen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av föräldralåset bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmmenyn och teckenfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

TIP! • Det er normalt at batteripakken bliver varm under opladning. • ("Battery low") vises på skærmen, når batteriet er ved at løbe tørt. 4.1.5 Sådan afmonteres batteripakken 1 Sluk for enheden. 2 Sluk for enheden. 3 Vend afspilleren på hovedet. 4 Tryk batteripakkens låsemekanisme ned ➊. 5 Træk batteripakken ud som vist ➋ ➌. * Genopladelige batterier kan udelukkende genoplades et vist antal gange og skal udskiftes på et tidspunkt. Batteriets levetid og det antal gange, det kan genoplades, afhænger af brugen og indstillingerne.

4 Förberedelser 4.1 Strömförsörjning
4.1.1 Använda nätadaptern Anslut den medföljande adaptern till enheten och eluttaget (enligt bilden). TIPS! För att undvika skador på din spelare, stäng av den innan du ansluter eller tar bort batterieliminatorn. 4.1.2 Använda biladaptern Anslut den medföljande biladaptern till enheten och bilens cigarettändaruttag. TIPS! • För att undvika skador på din spelare, stäng av den innan du stoppar i eller tar ur cigarrettändaradaptern. • När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen. 4.1.3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen 1 Öppna batterifacket. Ta bort den skyddande plastfliken (gäller endast första gången). 2 Sätt i ett 3 volts litiumbatteri av typ CR2025 och stäng sedan facket. VARNING! • Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på • • • • lämpligt sätt. Explosionsrisk om batteriet sätts i på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med ett av samma eller liknande typ. Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batteriena explodera. Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. Innehåller perklorerade material - speciell hantering kan gälla. Se vidare på www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

1

7

6.4 Spela upp en ljud- eller video-CD-skiva
• Efter att du har satt på spelaren, satt i skivan och stängt facket visas skivtypen på skärmen tillsammans med information om skivans innehåll. • När du spelar VCD med MTV/Karaoke trycker du på sifferknapparna (0-9) och väljer spåret och trycker på 2 eller OK tnär du vill spela upp spåret. Tryck på RETURN(återgå) när du vill återgå till menyvalet.

3 Tryck på 1 om du vill avbryta den aktuella inställningen eller gå tillbaka till den föregående menynivån. 4 Tryck på SETUP (inställningar) när du vill avsluta.

2.4 Diskformater, der kan
2.4.1 DVD-video 2.4.2 Video-cd 2.4.3 Audio-cd / MP3-cd 2.4.4 Cd med JPEG-filer

10.1 Allmänt
När inställningarna markeras trycker du på OK för att: Language (Språk) PBC Parental (Barn) Restore (Återställ) välj bildskärmsspråk välj inställningen PBC på / av välj barninställningar återställ fabriksinställningar

Tryk på OK eller 2 for at genoptage normal afspilning.

7.4 Zoom
Zoom-funktionen giver dig mulighed for at forstørre billedet og panorere i det forstørrede billede. Tryk gentagne gange på ZOOM for at vælge følgende zoom-funktioner. Forvrænget billede

8

2.2 Packa upp
Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan: • Bärbar DVD-spelare • Biladapter (12V) (AY4128) • Ljud / videokabel • Garanti • • • • Fjärrkontroll (AY5507) Nätadapter (AY4127) Användarhandbok Uppladdningsbart batteri (AY4390)

6.5 Spela upp MP3-CD-skivor
Följande uppspelningsfunktioner är tillgängliga för MP3-CD-skivor. Mer information finns i motsvarande avsnitt. Volymkontroll, hoppa över spår, sökning, upprepa, och så vidare. 1 Med knapparna 3, 4, 1, 2 markerar du önskad musikmapp. 2 Tryck på OK när du vill spela upp spåret.

Password (Lösenord) välj lösenord (standard: 1369) Tryck på 1 om du vill avbryta den aktuella inställningen eller gå tillbaka till den föregående menynivån.

3 4

Generel information Forberedelser

4.1 Strømforsyning
adapteren

4.1.1 Sådan anvendes AC/DC4.1.2 Sådan bruger du biladapteren 4.1.3 Sådan får du strøm på fjernbetjeningen 4.1.4 Tilslutning og genopladning af batteripakken* 4.1.5 Sådan afmonteres batteripakken

7.5 Mute-funktion
Tryk en gang på MUTE for at afbryde lyden på afspilleren. Tryk på MUTE igen for at deaktivere den.

Sikkerhed og vedligeholdelse
• Du må ikke skille enheden ad, da laserstråler er farlige for øjnene. Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker. • Tag AC-adapteren ud for at bryde strømmen, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i enheden. • Sørg for ikke at tabe enheden, eller udsætte den for stærke stød, hvilket kan forårsage funktionsfejl. Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke. • Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan afgive lyde i decibelområder, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved under ét minuts lytning. De højere decibelområder tilbydes til de, som måske allerede har lidt et lettere høretab. • Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelses “komfortniveau” sig til højere lydstyrker. Så efter længere tids lytning, så kan det, der lyder “normalt”, faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op. For at finde et sikkert lydniveau: • Indstil lydstyrken til et lavt niveau. • Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning. Lyt i rimelige tidsrum: • Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt “sikre” niveauer, kan også forårsage høretab. • Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser. Sørg for, at følgende retningslinier overholdes, når du bruger hovedtelefoner. • Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum. • Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes niveauet. • Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig. • I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op med at bruge hovedtelefonerne. • Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.; det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt. • Vigtigt (gælder modeller med medfølgende hovedtelefoner): Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder retningslinierne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner. Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af Philips. • Trafiksikkerhed: Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke. • Må ikke udsættes for ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys. • Produktet er ikke vandtæt: afspilleren må ikke komme under vand. Hvis der kommer vand i afspilleren, kan det medføre alvorlig skade. • Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan ødelægge apparatet. • Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. genstande med væsker i eller tændte lys). • Du må ikke røre ved linsen! Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

4.2 Tilslutninger
4.2.1 Sådan tilsluttes hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne til stikket p 1 eller p 2. 4.2.2 Tilslutning af yderligere udstyr • Sluk for apparatet, inden du tilslutter andet udstyr. • Du kan tilslutte afspilleren til et tv eller en forstærker for at se dvd'er eller synge karaoke. 4.2.3 AV OUT (AV udgang) Du kan tilslutte afspilleren til et tv. 4.2.4 Digital Audio Out TIP! • Du kan også benytte COAXIALstikket til digital lyd. • Se i brugervejledningen til ekstraudstyret for at læse om tilslutning. • Afspillerne understøtter NTSC/PAL/AUTO-TV.
Gul

9

10 11 12

10.2 Video
När inställningarna markeras trycker du på OK för att: TV Display (TV-display) TV Standard (TV-standard) Color (Färg) Välj bildstorlek för TV Välj videoutgångsformat för TV-system

6.6 Spela upp JPEG-skivor
1 Med knapparna 3, 4, 1, 2 markerar du önskad bildmapp. 2 Tryck på OK eller 2;. Då visas resten av JPEG-filerna som finns i den aktuella mappen i helskärmsläge. • Rotera bilden med 1, 2. • Vänd upp/ned med 3. • Vänd åt vänster/höger med 4. • Tryck på MENU(meny) under bildspelet när du vill återgå till mappskärmen. • Tryck på 9 när du vill gå till gruppförhandsvisning. • Använd 3, 4, 1, 2 när du vill markera den förhandsvisade bilden och få åtkomst till funktionerna på skärmen. Alla funktioner som beskrivs baseras på användning av fjärrkontrollen, om inget annat anges.

7.6 Gentager A - B
For at gentage eller afspille en sekvens fra titlen i et loop: • Tryk på A-B ved det ønskede begyndelsessted. > A vises på skærmen.. • Tryk på A-B igen ved det ønskede slutsted. > AB vises på skærmen, og gentagelsessekvensen starter.. • Tryk på A-B.igen for at forlade sekvensen.

2.3 Placering

2

• Placera spelaren på en stadig, plan yta. • Håll den borta från värmekällor och direkt solljus. • Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva

4.2 Tilslutninger

Brightness (Ljusstyrka) Välj skärmens ljusstyrka Välj skärmens färginställningar Tryck på 1 om du vill avbryta den aktuella inställningen eller gå tillbaka till den föregående menynivån.

1

11

som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmetoder kan förstöra linsen. • Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig. • Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det går då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

4.2.1 SÃ¥dan tilsluttes hovedtelefoner 4.2.2 Tilslutning af yderligere udstyr 4.2.3 AV OUT (AV udgang) 4.2.4 Digital Audio Out

Hvid Rød Gul

Disken kan ikke afspilles

7.7 Options (Funktioner)
Tryk Options (Funktioner) gentagne gange for at få adgang til de følgende funktioner: Disc Type (Disktype) VCD DVD MP3 CD Key (Tast) No function (Ingen funktion) Angle (Synsvinkel) Repeat 1 (Gentag 1), repeat all (Gentag alt), repeat off (Gentag ikke) Repeat 1 (Gentag 1), repeat all (Gentag alt), repeat off (Gentag ikke) Repeat all (Gentag alt)

2

10.3 Audio
När inställningarna markeras trycker du på OK för att: Dolby Dolby Digital välj avkodningsalternativ för Dolby välj alternativ för digitalt Dolbyljud

5 Generel forklaring 5.1 Om denne manual 5.2 Betjening af fjernbetjeningen

3 4 5 6

12 13

2.4 Spelbara skivformat
Förutom DVD-videoskivor kan du även spela upp alla sorters video-CD- och ljud- CD-skivor (inklusive CDR, CDRW, DVD±R och DVD±RW). 2.4.1 DVD-Video Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha en eller flera titlar och varje titel kan ha ett eller flera kapitel. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan titlar och även mellan kapitel. 2.4.2 Video CD Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie osv.) kan skivorna ha ett eller flera spår, och spåren kan ha ett eller flera index, som visas på skivfodralet. Med den här spelaren kan du enkelt och bekvämt flytta mellan spår och mellan index. 2.4.3 Ljud-CD / MP3-CD Ljud-CD / MP3-CD-skivor innehåller bara musikspår. Du kan spela upp dem på vanligt sätt på en stereoanläggning genom att använda knapparna på fjärrkontrollen eller

Tryck på 1 om du vill avbryta den aktuella inställningen eller gå tillbaka till den föregående menynivån.

1 Kontrolelementer og funktionskomponenter 1.1 Betjeningknapper på hovedelementet (se figur 1)
1 OPEN (Åben) Åbner dækslet så du kan indsætte eller fjerne en disk 2 POWER (Tænd/sluk) 3 Tænder og slukker for afspilleren 9 Tryk en gang for at stoppe afspilningen og huske stedet, du er kommet til. Tryk to gange for at afbryde afspilningen helt. 2; Start / pause / resume playback (genoptag afspilning) J( / )K Søg baglæns (J() eller søg fremad ()K) - VOL + Juster lydstyrken SETUP (opsætning) Viser SETUP (opsætningsmenuen) MENU Viser MENU siden 3, 4, 1, 2 Up (Op) / down (ned) /left (venstre) / right (højre markør) OK Bekræfter valget

14

7 Allmänna funktioner 7.1 Flytta till en annan titel / ett annat spår / kapitel
När en skiva har mer än en titel eller mer än ett spår kan du flytta till en annan titel/ett annat spår/kapitel genom att göra följande: • Tryck lätt på )K under uppspelningen om du vill välja nästa titel / spår / kapitel. • Tryck lätt på J( under uppspelningen om du vill gå tillbaka till föregående titel / spår / kapitel. • Om du vill gå direkt till en titel, ett spår eller kapitel anger du motsvarande siffra genom att använda de numeriska knapparna (0-9) och tryck pa OK.

11

Felsökning

Använd först den här checklistan om det verkar vara fel på DVD videospelaren. Det kan bero på att något har förbisetts. VARNING : Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand, därför att detta upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din försäljare eller kundtjänst. Symtom Ingen ström Åtgärd • Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna. • Kontrollera att det finns ström i eluttaget genom att ansluta en annan apparat. • Kontrollera att batteriet är rätt isatt. • Kontrollera att biladaptern är korrekt ansluten. • Kontrollera om det finns fingeravtryck på

5 Generel forklaring 5.1 Om denne manual
Denne manual indeholder en grundlæggende vejledning i betjening af denne dvd-afspiller. Nogle dvd-diske er imidlertid fremstillet på en måde, så de kræver en bestemt betjening, eller kun tillader begrænset betjening under afspilning. I disse tilfælde er det ikke sikkert, at afspilleren reagerer på alle betjeningskommandoer. Når det sker, må du læse i vejledningen til disken. Når der vises et på skærmen, er det fordi handlingen ikke tillades af afspilleren eller disken. JPEG

Brug 0-9 og OK for at indtaste de specifikke indstillinger.

7 8 9 10 15 16

4.1.4 Sätta i och ladda batteriet* 1 Stäng av enheten. Sätt i batteriet enligt bilden. 2 Anslut den medföljande adaptern till enheten och eluttaget (enligt bilden). Ladda tills den rödfärgade lampan släcks. (Det tar ungefär 3 - 4 timmar när enheten laddas från avstängt läge.) TIPS! • Det är normalt att batteriet blir varmt under laddningen. • ("Battery low") visas på skärmen när batteriet börjar ta slut. 4.1.5 Ta bort batteriet 1 Stäng av enheten. 2 Koppla bort nätadaptern. 3 Vänd spelaren upp och ned.. 4 Tryck ned batteriets låsspärr ➊. 5 Ta loss batteriet enligt bilden ➋ ➌. * Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger och måste eventuellt ersättas. Batteriets livslängd och antalet uppladdningar är olika beroende på inställningar.

7.8 Justering af Lydstyrken
• Under afspilning trykkes 3/4 på fjernbetjeningen eller + vol - på DVD afspilleren for at øge eller sænke lydstyrken.

5.2 Betjening af fjernbetjeningen
• Medmindre andet angives, så kan alle funktioner udføres vha. fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen direkte mod afspilleren, og sørg for at der ikke er nogen forhindringer for den infrarøde stråle. • Når der er tilsvarende taster på hovedenheden, kan de også benyttes.

Enheden sparer strøm for at sikre længere svagere, når afspilningstid på batteri. Det er normalt. netstrømmen ikke er Justér lysstyrken ved hjælp af SETUP tilsluttet funktionen. Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende.

7.2 Pausa uppspelning
• Tryck 2; för att pausa uppspelningen. • Tryck 2; igen för att återgå till normal uppspelning.

4 5 6

8 Særlige DVD-funktioner
Sådan kontrollerer du indholdet af dvd-videodiske: Menuer. Der kan være valgmenuer til titler og kapitler på disken. Dvd'ens menufunktion giver mulighed for at foretage valg. Tryk på den ønskede numeriske tast, eller brug 3, 4, 1, 2 -tasterne til at fremhæve valget, og tryk på OK.

12 Tekniske data
Dimensioner Vægt Strømforsyning Driftstemperaturområde Laserbølgelængde Videosystem Frekvenskurve Signal/støjforhold Lydforvrængning + støj Kanalseparation Dynamkområde Output Lydudgang (analog lyd) Belastningsimpedans: Video-out: Belastningsimpedans: 20.2 x 14.9 x 4.0cm 0.71kg / 1.42lb DC 12V 1.5A 0 - 50°C (32 - 122°F) DVD: 650-660nm CD/VCD: 784-796nm NTSC / PAL / AUTO 20Hz - 20KHz ± 1dB ≥ 85dB ≤ -80(1KHz) ≥ 85dB ≥ 80dB Outputniveau: 2V ± 10% 47KΩ Outputniveau: 1Vp - p ± 20% 75Ω

Svenska
Innehåll
1 Reglage och funktionskomponenter 6 Grundfunktion 6.1 Inställning av språk 6.2 Sätta i skivor och starta 6.3 Spela upp en DVD-skivac 6.4 Spela upp en ljud- eller video-CD-skiva 6.5 Spela upp MP3-CD-skivor 6.6 Spela upp JPEG-skivor 7 Allmänna funktioner 7.1 Flytta till en annan titel / ett annat spår / kapitel 7.2 Pausa uppspelning 7.3 Sökning 7.4 Zoom 7.5 Ljudavstängning 7.6 Upprepa A - B 7.7 Optioner 7.8 Kontroll ljudnivå 8 Speciella DVDfunktioner 8.1 Skivmeny 8.2 8.3 8.4 9 Vinkel (DVD-film) Byta språk Undertext Användning av 1.1 Huvudenhetens reglage 1.2 Framsidan på spelaren 1.4 Höger sida på spelaren 1.5 Fjärrkontrol 2 Inledning 2.1 Bärbar DVD-spelare 2.2 Packa upp 2.3 Placering 2.4 Spelbara skivformat
2.4.1 DVD-Video 2.4.2 Video CD 2.4.3 Ljud-CD / MP3-CD 2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer

huvudenheten

2.4.4 CD-skiva med JPEG-filer Du kan aven visa JPEG-stillbilder pa spelaren.

7.3 Sökning
Håll J(/)K intryckt för följande sökmöjligheter bakåt: CD, MP3 J( 2 X bakåt 4 X bakåt 8 X bakåt 16 X bakåt 32 X bakåt VCD, DVD J( 2 X bakåt 8 X bakåt 16 X bakåt 32 X bakåt 64 X bakåt Förvrängd bild

7

5.3 Navigation i menuen
• Afspilleren har et intuitivt navigationssystem til at føre dig igennem forskellige indstillinger og funktioner. • Brug funktionstasterne til at aktivere/deaktivere funktioner. • Brug 3, 4, 1, 2 til at gå igennem menuerne. • Tryk på OK for at bekræfte dit valg.

3 Allmän information Strömkällor
Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri. • Se till att nätadapterns ingående spänning stämmer överens med spänningen i uttaget. Annars kan nätadaptern och enheten skadas. • Rör inte vid nätadaptern med våta händer eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt. • När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen. • Ta ur nätadaptern från eluttaget eller ta bort batteriet när enheten inte används under lång tid. • Håll i kontakten när du ska koppla bort nätadaptern. Dra inte i sladden. Använd alltid den medleverade strömadaptern (AY4127)

)K 2 X framåt 4 X framåt 8 X framåt 16 X framåt 32 X framåt

)K 2 X framåt 8 X framåt 16 X framåt 32 X framåt 64 X framåt

skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt. • Ibland kan bilden förvrängas något. Det är inte ett fel. TV-bilden helt NTSC/PAL-inställningen kan ha fel status. förvriden / utan färg Anpassa inställningarna för TV:n och spelaren till varandra. Kontrollera ljudanslutningarna. Försök med en annan ljudkälla om du använder en HiFi förstärkare. Skivan kan inte spelas • Kontrollera att etiketten är vänd uppåt. upp • Rengör skivan. • Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva. Ingen reaktion på Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på spelaren när du framsidan av spelaren. Undvik alla hinder skickar kommandon som kan störa signalvägen. Kontrollera eller från fjärrkontrollen byt ut batterierna. Förvrängd eller svartvit bild med DVD- eller videoCD-skiva Inget ljud i den digitala utgången Använd endast skivor som är formaterade i enlighet med den TV-apparat som används (PAL/NTSC). • Kontrollera de digitala anslutninga Inget ljud

1.2 Afspillerens forside (se figur 1)
8 POWER/CHG/IR (Tændt/oplader/IR) Indikator for tændt og oplader / Fjernbetjeningssensor

8.1 Diskmenu
Tryk på MENU. Menuen kan f.eks. vise kameravinkler, sprog for lyd og undertekster, samt kapitler i filmen.

1.4 Afspillerens højre side (se figur 1)
9 PHONE 1 & 2 (Høretelefon 1 & 2) Stik til høretelefoner 10 AV OUT (AV udgang) Udgangsstik til Audio/Video 11 COAXIAL Udgangsstik til digital audio 12 DC IN 12V (DC ind 12V) Stik til strømforsyningen

6 Grundfunktioner 6.1 Indstilling af sprog
Engelsk er standardsproget på afspillerens skærmbilleder. Du kan vælge engelsk, fransk, spansk, tysk til din afspiller. Lande Europæisk Indstillinger for sprog Engelsk,Fransk,Tysk

8.2 Angle(Synsvinkel) (DVD film)
• Tryk OPTION (Funktioner) gentagne gange for at vælge ANGLE (Synsvinkel). • Tryk OPTIONS (Funktioner) gentagne gange, indtil du når den ønskede synsvinkel. • For at vende tilbage til den normale synsvinkel, tryk OPTIONS (Funktioner) gentagne gange, indtil der ikke længere vises en synsvinkelrelateret besked på skærmen.

4.2 Anslutning
4.2.1 Ansluta hörlurar Anslut hörlurarna till p 1-eller p 2 -uttaget på enheten. 4.2.2 Ansluta extrautrustning • Stäng av enheten innan du ansluter den till extrautrustningen. • Du kan ansluta spelaren till en TV eller förstärkare |så att du kan njuta av DVD-skivor eller karaoke. 4.2.3 AV-UTGÅNG Du kan ansluta spelaren till en TV. 4.2.4 Digital Audio Out TIPS! • Du kan även använda uttaget COAXIAL för digital ljudutgång. • Se extrautrustningens användarhandböcker för mer information om anslutning. • Spelarna kan hantera TV-apparater med NTSC/PAL/AUTO.
Gul

Tryck på OK eller 2 om du vill återgå till normal uppspelning.

7.4 Zoom
Med zoom-funktionen kan du förstora videobilden och panorera i den förstorade bilden. Tryck på ZOOM flera gånger om du vill välja följande zoomalternativ:

Amerikansk Engelsk, Fransk, Spansk 1 Tryk på POWER knappen for at tænde for afspilleren. 2 Tryk på SETUP for at få adgang til setupmenuen. 3 Vælg GENERAL SETUP, og tryk på OK. 4 Rul, og vælg LANGUAGE og tryk på 2 .for at vælge OSD-sprog. 5 Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

1.5 Fjernkontrol (se figur 2)
1 DISC/MENU Viser DISC MENU (diskmenu) siden 2 3, 4, 1, 2 Up (Op) / down (ned) /left ( venstre) / right (højre markør) OK Bekræfter valget VOL+ / - (Lydstyrke +/-) Justerer lydstyrken 3 DISPLAY Viser information 4 J( Tryk en gang for at hoppe til forrige kapitel, nummer eller titel. Tryk og hold for at søge baglæns hurtigt. 5 2; Start / pause / resume playback (genoptag afspilning) 69 Tryk en gang for at stoppe afspilningen og huske stedet, du er kommet til. Tryk to gange for at afbryde afspilningen 7 0-9 Numerisk tastatur 8 SUBTITLE (Undertekster) Sprogvalg til undertekster 9 RETURN (Retur) For VCD menuside 10 A - B For at gentage (loop) en sekvens i en titel 11 SETUP (opsætning) Viser SETUP (opsætningsmenuen) 12 OPTIONS (Funktioner) Giver adgang til yderligere funktioner 13 )K Tryk en gang for at hoppe til næste kapitel, nummer eller titel. Tryk og hold for at søge fremad hurtigt. 14 s Slå lyden fra 15 AUDIO (Lyd) Valg af lydspor (talt sprog) 16 ZOOM Forstørrer billedet

8.3 Sådan ændres sprog
• Tryk på AUDIO. Hvis disken indeholder forskellige sprogindstillinger, så fremgår det af skærmen nu. • Tryk gentagne gange på AUDIO , indtil du når den ønskede sprogfunktion.

PHILIPS forbeholder sig ret til at foretage produktforbedringsmæssige ændringer i design og specifikationer uden forudgående varsel. Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo. Alle rettigheder forbeholdes.

3

Allmän information

4 Förberedelser 4.1 Strömförsörjning
4.1.1 Använda nätadaptern 4.1.2 Använda biladaptern 4.1.3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen 4.1.4 Sätta i och ladda batteriet* 4.1.5 Ta bort batteriet

7.5 Ljudavstängning
Vit Röd Gul

Säkerhet och underhåll
• Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen. Eventuell service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. • Koppla bort nätadaptern så att strömmen bryts om vätska eller föremål hamnar inuti enheten. • Var försiktig så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det kan störa funktionen. Skydd för hörseln Lyssna med lagom volym. • Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador. • Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels ”bekvämlighetsnivå” till högre ljudvolymer. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som “normalt” i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där. För att ställa in en säker nivå: • Ställ in ljudvolymen på en låg nivå. • Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning. Lyssna i rimliga tidslängder: • Lång exponering för ljud, även vid normalt “säkra” nivåer kan orsaka hörselskador. • Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser. Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar. • Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder. • Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig. • Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig. • Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer. • Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden. • Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar): Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips. Traffik-sikkerhed: Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld. Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus. Produkten är inte vattentät: spelaren får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om det tränger in vatten i den. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningsmedel då dessa kan skada enheten.

Om du trycker på MUTE (ljudavstängning) en gång stängs spelarens volym av. Tryck på MUTE (ljudavstängning) igen om du vill avaktivera funktionen.

8.4 Undertekster
• Tryk på SUBTITLES. Hvis disken indeholder forskellige undertekster, fremgår det af skærmen nu. • Tryk gentagne gange på SUBTITLES , indtil du når den ønskede undertekst.

6.2 Sådan isættes en disk og tændes enheden
1 Tryk på OPEN for at åbne diskskuffen. 2 Sæt disken i med teksten opad (også hvis det er en dobbeltsidet dvd). Sørg for at den er placeret korrekt i fordybningen. 3 Tryk forsigtigt for at lukke skuffen. 4 Tryk på POWER knappen for at tænde for afspilleren. TIP! Der høres en normal mekanisk støj under afspilningen.

7.6 Upprepa A - B
Repetera eller skapa en slinga av en sekvens i en titel: • Tryck på A-B vid den valda startpunkten; > A visas på skärmen. • Tryck på A-B igen vid den valda slutpunkten; > AB visas på skärmen och upprepningssekvensen påbörjas. • Tryck på A-B en gång till om du vill avsluta sekvensen.

Oplysninger om copyright
Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.

HÃ¥ndtering af diske
• Du må ikke sætte papir eller tape direkte på diskene. • Hold diskene væk fra direkte sollys og varmekilder. • Opbevar diskene i en kassette, når de ikke er i afspilleren. • Disken kan rengøres, ved at du tørrer den af med en blød, fnugfri og ren klud.

4.2 Anslutning
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Ansluta hörlurar Ansluta extrautrustning AV-UTGÅNG Digital Audio Out

5 Allmän förklaring 5.1 Om den här handboken 5.2 Fjärrkontrollens funktioner 5.3 Menynavigering

DISPLAY (VISA) 10 Inställningsfunktioner 10.1 Allmänt 10.2 Video 10.3 Audio 11 Felsökning 12 Tekniska data

7.7 Optioner
Tryck Options (Optioner) ett flertal gånger för följande spelfunktioner: Skivtyp VCD DVD MP3 CD JPEG Knapp Inga funktioner Vinkel Upprepa 1, Upprepa alla, Upprepning avstängd Upprepa 1, Upprepa alla, Upprepning avstängd Upprepa alla

Det går inte att använda alla kommandon på spelaren under uppspelnin Spelaren är varm Skärmbelysningen blir svagare när stickkontakten dras ur

• Funktionerna kan inte utföras av skivan. • ReferMer information finns i anvisningarna för uppspelning på skivinlägget.

9 DISPLAY funktioner
DISPLAY giver afspilningsinformation under brug. Information såsom: • Foreløbet Tid • Tid Tilbage • Kapitel- / Sangnummer Forskellige diske vil vise forskellige informationer. 1 Tryk DISPLAY flere gange for at få vist de forskellige informationer. 2 Tryk DISPLAY flere gange for at forlade DISPLAY funktionen.

Bortskaffelse af udtjente produkter
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. ADVARSEL! Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet I denne vejledning kan resultere I at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

6.3 SÃ¥dan afspilles en dvd-disk
1 Ilæg disken. 2 Skub CD-bakken ind. 3 Tænd for afspilleren. > Afspilningen starter automatisk. Skærmen viser, hvilken type disk der er sat i. Det kan være disken opfordrer dig til at vælge et punkt på en menu. Brug 3, 4, 1, 2 tasterne til at fremhæve dit valg, og tryk på OK. Dvd-film udgives som regel på forskellige tidspunkter forskellige steder i verden, så alle afspillere har en områdekode, og diske kan også have en områdekode. Hvis du sætter en disk i med en anden områdekode end den din afspiller har, vises der en meddelelse på skærmen. Og disken vil ikke kunne afspilles, men må tages ud.

När spelaren används under lång tid blir ytan varm. Det är helt normalt. Enheten sparar ström för att få längre speltid ur batteriet. Detta är normalt. Justera ljusstyrkan med SETUP-funktionen.

Om håndtering af LCD-skærmen
LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Du kan muligvis se små sorte punkter og/eller lysepunkter(rød, blå, grønne) som løbende dukker op påLCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocessenog ikke en fejl ved produktet.

5 Allmän förklaring 5.1 Om den här handboken
I handboken finns grundläggande anvisningar om hur du använder DVDspelaren. Vissa DVD-skivor tillverkas dock på ett sätt som kräver särskild hantering eller bara tillåter begränsade funktioner under uppspelningen. I sådana fall kan du kanske inte använda alla kommandon till spelaren. Se anvisningarna på skivinlägget om detta skulle inträffa. När visas på skärmen kan funktionen inte utföras av spelaren eller skivan.

10 SETUP-indstillinger
Du kan optimere afspilning, ved at finjustere under SETUP. Brug 3, 4, 1, 2 tasterne til at fremhæve dit valg, og tryk på OK. 1 Tryk på SETUP. En liste med funktioner vises. 2 Brug 3/4 -tasterne for at fremhæve valget. Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på OK for at: GENERAL (GENERELT) Vælg display og andre funktioner VIDEO AUDIO Vælg TV udgang Vælg lydfunktioner

1 Reglage och funktionskomponenter 1.1 Huvudenhetens reglage (se bild 1)
1 OPEN (ÖPPNA) Öppna spelarens lucka för att stoppa i eller ta ur en skiva 2 POWER (STRÖM) Slå på och stäng av spelaren 39 Tryck en gång för att stoppa uppspelningen och spara läget. Tryck två gånger för att avsluta uppspelningen. 2; Start (Börja) / pause (pausa) / resume playback (återuppta uppspelning) 4 J( / )K Snabbt bakåt (J() eller snabbt framåt ()K) 5 - VOL + Justering av ljudnivån 6 SETUP (INSTÄLLN) Öppnar menyn SETUP (INSTÄLLNINGAR) MENU (MENY) Visar sidan MENU (MENY) 7 3, 4, 1, 2 OK Förflyttning up (upp) /down (ner) / left (vänster) / right (höger) Bekräftar ditt val

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

12 Tekniska data
Mått Vikt Strömförsörjning Driftstemperatur Laservåglängd Videosystem Frekvensomfång Signal/brusförhållande Ljudförvrängning + brus Kanalseparation Dynamikomfång Utgång Ljudutgång (analogt ljud) Belastningsimpedans: Videoutgång Belastningsimpedans: 20.2 x 14.9 x 4.0cm 0.71kg / 1.42lb Likström 12V 1.5A 0 - 50°C (32 - 122°F) DVD: 650-660nm CD/VCD: 784-796nm NTSC / PAL / AUTO 20Hz - 20KHz ± 1dB ≥ 85dB ≤ -80(1KHz) ≥ 85dB ≥ 80dB Utgångsnivå: 2V ± 10% 47KΩ Utgångsnivå:1Vp - p ± 20% 75Ω

Miljømæssig information
Tutto il materiale d'imballaggio non necessario è stato omesso. Il materiale d'imballaggio può essere facilmente separato in tipi: cartone, polistirene, PET e plastica. L'apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda specializzata. Si prega di osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio,batterie scariche e vecchi apparecchi.

Använd 0-9 och OK för att knappa in specifika inställningar.

7.8 Kontroll ljudnivå
• Under uppspelning, tryck 3/4 på fjärrkontrollen eller + vol - på DVD-spelaren för att höja eller sänka ljudnivån vid uppspelning.

5.2 Fjärrkontrollens funktioner
• Om inget annat anges kan du utföra alla funktioner med fjärrkontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen direkt mot spelaren och se till att det inte finns några hinder i vägen för IR-strålen. • Om motsvarande knappar finns på huvudenheten kan de också användas.

6.4 SÃ¥dan afspiller en audio eller video-cd
• Når du har tændt for enheden, sat disken i og lukket skuffen, viser skærmen oplysninger om, hvilken type disk der er sat i samt dens indhold. • Når du afspiller VCD med MTV/Karaoke, skal du trykke på tasterne 0-9 for at vælge nummer og trykke på 2 eller OK for at afspille nummeret.Tryk på RETURN for at gå tilbage til valgmenuen.

2 Introduktion 2.1 Din bærbare dvd-afspiller
Din bærbare dvd-afspiller afspiller digitale videodiske, der overholder den gældende dvd-video-standard. Nu kan du se film i fuld længde i ægte biografkvalitet og stereo eller flerkanalslyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning). Dvd-videos enestående funktioner, som f.eks. valg af lydspor og sprog for undertekster, samt forskellige kameravinkler (endnu en gang afhængigt af disken) følger med. Derudover kan du med børnesikring sikre dig, hvilke diske dine børn ser . Med On Screen Display og afspillerdisplay i kombination med fjernbetjeningen er afspilleren utrolig nem at betjene.

4 Forberedelser 4.1 Strømforsyning
4.1.1 Sådan anvendes AC/DC-adapteren Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist).

3 Tryk på 1 for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau. 4 Tryk på SETUP for at afslutte.

5.3 Menynavigering
• I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner. • Använd funktionsknapparna om du vill aktivera/avaktivera motsvarande funktioner. • Använd 3, 4, 1, 2 om du vill bläddra genom menyer. • Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.

8 Speciella DVD-funktioner
Kontrollera innehållet på DVD-videoskivor: Menyer. Det kan finnas menyer på skivan där du kan välja titlar och kapitel. Med DVDspelarens menyfunktion kan du välja från sådana menyer. Tryck på lämplig numerisk knapp, eller använd knapparn 3, 4, 1, 2 till att markera ditt val, och tryck på OK.

10.1 Generel
Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på OK for at: Language (Sprog) PBC opsætning Parental (Forælderlås) Restore (Nulstil) Vælg sprog til display på skærmen Indstil PBC til / fra Vælg forælderlåsfunktioner Gendan fabriksindstillinger

6.5 Afspilning af MP3-diske
TIP! For at undgå at beskadige afspilleren skal du slukke den, inden du tilslutter eller frakobler AC-adapteren. 4.1.2 Sådan bruger du biladapteren Tilslut biladapteren til enheden og bilens cigaretlighterstik. TIP! • For at undgå skade på afspilleren, skal du slukke for den, før du kobler den til eller fra bilopladeren. • Når du tilslutter den med adapteren til bilens strøm (cigaretlighter), skal du sikre dig, at adapterens spænding svarer til bilens spænding. 4.1.3 Sådan får du strøm på fjernbetjeningen 1 Åbn batterirummet. Fjern den beskyttende plastik (første gang). 2 Isæt 1 x litium 3V-batteri i (type CR2025), og luk batterirummet. ADVARSEL! • Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis. • Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i eller udskiftes med et forkert batteri. Udskift kun batteriet med et batteri af samme eller tilsvarende type. • Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge. • Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes I længere tid. • Perchloratmateriale - speciel håndtering kan være nødvendig. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Følgende afspilningsfunktioner gælder for MP3-cd'er. Læs de tilhørende afsnit for at få flere oplysninger. Lydstyrke, overspringning af spor, søgning, gentagelse, osv. 1 Brug 3, 4, 1, 2-tasterne til at fremhæve den ønskede musikmappe. 2 Tryk på OK for at afspille nummeret.

8.1 Skivmeny
Tryck på MENU (meny). Menyn kan exempelvis visa kameravinklar, alternativ för talat språk och undertextning samt kapitel för titeln. PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande. Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten. Med ensamrätt.

1.2 Framsidan på spelaren (se bild 1)
8 POWER/CHG/IR (STRÖM/LADD/IR) Ström- och laddningsindikator / Fjärrkontrollsensor

6 Grundfunktion 6.1 Inställning av språk
Standardspråket för spelarens skärmmeny är engelska. Du kan välja att använda engelska, franska, spanska, tyska på spelarens skärm. Länder Europa USA Alternativ för skärmmenyspråk Engelska,Franska,Tyska Engelska, Franska, Spanska

Password (Adgangskode)Indstil adgangskoden (standardværdi: 1369) Tryk på 1 for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

2.2 Udpakning
Kontroller og identificer først indholdet af pakken, således: • Bærbar dvd-afspiller • Fjernbetjening (AY5507) • Biladapter (12V) (AY4128) • Vekselstrømsadapter (AY4127) • Audio / videokabel • Brugervejledning • Garanti • Genopladelig batteripakke (AY4390)

8.2 Vinkel (DVD-film)
• Tryck OPTIONS (OPTIONER) flera gånger för att välja VINKEL. • Tryck OPTIONS (OPTIONER) ett flertal gånger tills dess att du kommer till den vinkel du vill titta från. • För att återgå till normal vinkel, tryck OPTIONS (OPTIONER) ett flertal gånger tills dess att inget meddelande om vinklar visas på skärmen.

6.6 Afspilning af JPEG-diske
1 Brug 3, 4, 1, 2 -tasterne til at fremhæve den ønskede billedmappe. 2 Tryk på OK eller 2;. JPEG-filerne i mappen vises en for en på hele skærmen. • Brug 1, 2 for at rotere billedet. • Brug 3 for at spejlvende op/ned. • Brug 4 for at spejlvende venstre/højre. • Tryk på MENU under diasshowet for at gå tilbage til mappeskærmbilledet. • Tryk på 9 for at gå til gruppevisning. • Brug 3, 4, 1, 2 til at fremhæve eksempelbilledet og få adgang til skærmfunktionerne. Med mindre andet angives, er al betjening baseret på brug af fjernbetjeningen.

1.4 Höger sida på spelaren (se bild 1)
9 PHONE 1 & 2 Hörlursuttag 10 AV OUT (AV UT) Audio-/Videoutta 11 COAXIAL Digitalt audiouttag 12 DC IN 12V Anslutning för strömadapter • • • •

10.2 Video
Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på OK for at: TV Display TV Standard Brightness (Lysstyrke) Color (Farve) Indstil forhold for TV-skærmen Indstil videoudgangsformat til TV-systemet Indstil lysstyrken for skærmen Indstil skærmens farvemætning

1 Tryck knappen POWER (STRÖM) för att slå på din spelare. 2 Tryck på SET UP (inställningar) för inställningsmenyn. 3 Välj GENERAL SETUP (allmänna inställningar) och tryck på OK. 4 Bläddra och välj LANGUAGE (språk) och tryck på 2 så kan du välja språk för skärmmenyn. 5 Välj språk och tryck på OK.

2.3 Placering Copyrightinformation
Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer,tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål. • Placer afspillerne på en stabil og flad overflade. • Hold den væk fra varmeapparater og direkte sollys. • Hvis afspilleren ikke kan læse cd'er/dvd'er korrekt, kan du prøve at benytte en rense-cd / dvd til at rense linsen, før du afleverer afspilleren til reparation. Andre rensemetoder kan ødelægge linsen. • Hold altid lågen til disken lukket for at holde støv væk fra linsen. • Linsen kan dugge til, hvis afspilleren pludseligt flyttes fra kolde til varme omgivelser. Og så kan du ikke afspille en cd / dvd. Lad afspilleren stå i varme omgivelser, indtil fugtigheden fordamper.

1.5 Fjärrkontrol (se bild 2)
1 DISC/MENU (SKIVA/MENY) 2 3, 4, 1, 2 Visar sidan DISC MENU Förflyttning up (upp) /down (ner) / left (vänster)

8.3 Byta språk
• Tryck på AUDIO. Om den aktuella skivan har olika språkalternativ visas de på skärmen. • Tryck på AUDIO flera gånger tills du kommer till det önskade språkalternativet.

/ right (höger) OK Bekräfta valet VOL+ / Justering av ljudnivån 3 DISPLAY (VISA) Visar information 4 J( Tryck en gång för att hoppa till nästa kapitel, spår eller titel. Håll intryckt för snabbsökning bakåt 5 2; 69 Start (Börja) / Pause (Pausa) / Resume playback (Återuppta uppspelning) Tryck en gång för att stoppa uppspelningen och spara läget. Tryck två gånger för att stoppa uppspelningen 7 0-9 Numerisk knappsats 8 SUBTITLE (TEXTNING) Välj språk för textning 9 RETURN (RETUR) För menysidan för VCD 10 A - B För att upprepa en sekvens i en titel

• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar. Placera inga farliga föremål på apparaten (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus). • Rör inte linsen! När spelaren används under lång tid kan ytan bli varm. Det är helt normalt.

Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Tryk på 1 for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

10.3 Audio
Når markøren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på OK for at: Dolby Vælg Dolby afkodningsfunktioner Vælg Dolby digital lydfunktioner Dolby Digital

6.2 Sätta i skivor och starta
1 Tryck på OPEN (öppna) så öppnas skivfacket. 2 Sätt i skivan med etiketten uppåt (även när du sätter i en dubbelsidig DVD-skiva). Se till att den sitter ordentligt i rätt fördjupning. 3 Stäng facket försiktigt. 4 Tryck knappen POWER (STRÖM) för att slå på din spelare. TIPS! Ett normalt mekaniskt ljud hörs under uppspelningen.

8.4 Undertext
• Tryck på SUBTITLES (undertext). Om den aktuella skivan har olika alternativ för undertextning visas de på skärmen. • Tryck på SUBTITLES (undertext) flera gånger tills du kommer till det önskade alternativet för undertextning.

2.4 Diskformater, der kan afspilles
Udover dvd-videodisk kan du også afspille alle video-cd'er og audiocd'er (inklusive CDR, CDRW, DVD±R og DVD±RW). 2.4.1 Dvd-video Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan de have en eller flere titler, og hver titel kan have et eller flere kapitler. For nemheds skyld kan du skifte mellem titler og kapitler. 2.4.2 Video-cd Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan den have et eller flere spor, og hvert spor kan have et eller flere indekser, hvilket ofte vil fremgå af indpakningen. For at gøre det nemt og lettilgængeligt, giver afspilleren mulighed for at skifte mellem spor og indekser.

7 Generelle funktioner 7.1 Skift mellem titel / spor / kapitel
Når der er flere titler eller spor på en disk, kan du skifte mellem titel / spor / kapitel således: • Tryk kort på )K under afspilning for at vælge næste titel / spor / kapitel. • Tryk kort på J( under afspilning for at komme tilbage til forrige titel / spor / kapitel. • Du kan skifte til en titel, et spor eller et kapitel ved at benytte de numeriske taster (0-9) og tryk på OK.

Hantera skivor
• Fäst inte papper eller tejp på skivan. • Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. • Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen. • Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, luddfri ren trasa. Klass 1 laserapparat Varning! Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laser-strålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Tryk på 1 for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

9 Användning av DISPLAY (VISA)
DISPLAY (VISA) ger dig information om uppspelningen medan den pågår. Informationen innehåller: • Upplupen tid • Återstående tid • Kapitel- / Spårnummer Olika skivor visar olika information. 1 Tryck DISPLAY (VISA) ett flertal gånger för att visa den varierande informationen. 2 Tryck DISPLAY (VISA) ett antal gånger för att lämna DISPLAY (VISA)-läget.

VARNING! Att använda kontroller eller inställningar eeler att utföra funktioner på ett annat sätt ät här nämns kan förosaka, att man utsätts fö farlig strålning eller annan farlig påverkan.

Advarsel Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.271 - Number of Queries: 134 - Query Time: 0.051