Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 323 guests and 
4 members online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> HQC280/40 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS HQC280/40
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Dutch, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian
Price: $4.99

Description of PHILIPS HQC280/40 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Dutch, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 LX-M340A LG / GOLDSTAR Owner's Manual by Carlos Estrada;
ThankΒ΄s for your help, I already recived these manual from you
 CS-1021 KENWOOD Owner's Manual by Salvatore Zaffetta;
Thank you for your manual It has the basic things to and i use the Oszi for Longer Time. THX
 TX4030 TEAC Owner's Manual by Federico Muguruza;
Actually, I was looking for this information for 3 years!...now thanks to you, the manual is on my hands and of great help, cause I understand now where I was doing wrong connections and wires...excellent, I'll be back to you if in need, thank you.
 SX-PR100 TECHNICS Owner's Manual by Bob Anderson;
This manual covers the main equipment features only. While it also includes the procedure for saving and loading from the now long obsolete memory cards it does not mention the how to operate with the optional floppy drive interface so I am still at a loss about how to use this! Note that there is a separate manual covering the MIDI interface and programming via the keyboard, not included in this download. You will also need to get hold of this if you want to use the MIDI interface properly. Basically there is little difference between this manual and the free to download manual for the similar PR60 model.
 VSX455 PIONEER Owner's Manual by Gilberto Araujo;
Good list of manuals. I found a very rare one and easily get. Should be promptly to download, as we must to wait hours even after confirmed payment.

Text excerpt from page 1 (click to view)
Nederlands

•

Belangrijk • Lees de gebruiksaanwijzing goed en bekijk alle tekeningen voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op de stekker is vermeld, overeenkomt met de netspanning in uw woning. • Laad het apparaat vóór het eerste gebruik geheel op. • Regelmatig schoonmaken verzekert u van de beste resultaten en geeft uw apparaat de langste levensduur. • Gebruik geen schuurmiddelen of schuurdoekjes, alcohol, benzine of aceton voor het schoonmaken. • Houd er uw volle aandacht bij, wanneer u nog niet met het apparaat vertrouwd bent. Haast u niet. Maak rustige, soepele bewegingen. • Gebruik de haarknipper niet voor dieren. • Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. • Leg of zet het apparaat niet op een zeer warme plaats of in het zonlicht. • Houd de haarknipper uit de buurt van kinderen. • De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u te zijner tijd het apparaat afdankt, zorgt u er dan voor dat de batterij niet in het normale huisvuil terechtkomt, maar ingeleverd wordt op een door de overheid daartoe aangewezen plaats. (Zie het hoofdstuk “Milieu”.) •

ingesteld. Als de snelheid van het knippen vermindert, kan het nodig zijn de tondeuse te verwijderen en schoon te maken. Zie ook het gedeelte: "Schoonmaken: na elk gebruik". Schakel het apparaat altijd uit na gebruik. Wij raden u aan meteen na gebruik de tondeuse schoon te maken en het apparaat weer op te laden.

-

referentie nemen. Kam het haar steeds opnieuw om afgeknipt haar te verwijderen en het kapsel te controleren op onregelmatig geknipte stukken.

1
A B

Dansk

Rengøring efter brug Sluk maskinen (fig. 2). Tag klippeenheden af (fig. 13). Børst klippeenheden og det indvendige af maskinen ren (fig. 14). Klippeenheden sættes i maskinen igen ved at hægte den på maskinen som vist (fig. 15) og trykke, indtil der høres et "klik" (fig. 16).

Karseklipning (fig. 33) - Red håret i den naturlige retning. Indstil hårlængden på position 7 (maksimal hårlængde). Klip håret fra nakken mod issen (fig. 34). Klip siderne af hovedet med lodrette, overlappende baner (fig. 35), d.v.s. parallelt med siden af hovedet. Hold den flade side af klippekammen mod hovedet. Før klipperen langsomt gennem håret. Håret oven på hovedet skal ikke klippes. Hvis det ønskes, kan håret i nakken og den nederste del af siderne klippes kortere (f.eks. position 3 eller 4). Der fås et "flat top look" ved at klippe håret oven på hovedet over en kam eller fingrene (fig. 36, 37). Her skal maskinen bruges uden klippekam. Se også afsnittet "Klipning over kam eller fingre". Afslut klipningen med en trimning af hårkanten i nakken og bakkenbarterne. Se afsnittet "Konturklipning".

Schoonmaken: na elk gebruik Schakel het apparaat uit (fig. 2). Verwijder de tondeuse (fig. 13). Borstel de tondeuse en de binnenzijde van het apparaat schoon (fig. 14); Om de tondeuse weer op zijn plaats te zetten, haakt u deze vast aan de behuizing zoals afgebeeld (fig. 15) en drukt u tot u "Klik" hoort (fig. 16).

Contour aanbrengen - Kam het haar. - Verwijder de opzetkam (fig. 7). - Om een gelijkmatige haarlengte in de nek te verkrijgen, knipt u het haar zoals in fig. 28 wordt getoond. Houd het apparaat hierbij in omgekeerde stand lichtjes tegen het haar aan. Beweeg het dan met overlappende stroken een aantal keren in de richting van de nek (fig. 29). - Knip het haar aan de zijkanten van het hoofd op dezelfde manier (fig. 30). - Om het haar dicht bij de oren te knippen, zet u één hoek van de tondeuse op het haar. Zorg ervoor dat de tanden op veilige afstand van de oren zijn (fig. 31). Breng langzaam en behoedzaam de gewenste contour van het kapsel aan (fig. 32). Crew cut (fig. 33) - Kam het haar in de richting van de haargroei. - Stel de haarlengte in op stand 7 (maximale haarlengte). Knip het haar vanaf de nek naar de kruin toe (fig. 34). - Knip de zijkanten van het hoofd met verticale, overlappende stroken (fig. 35), evenwijdig met de zijkanten van het hoofd. Houd de vlakke kant van de opzetkam tegen het hoofd. Beweeg de tondeuse langzaam door het haar. Laat hierbij het haar bovenop het hoofd onaangeraakt. - Desgewenst knipt u het haar bij de nek en het onderste deel van de zijkanten na op een lagere stand (bijv. 3 of 4). Om een "flat top look" te verkrijgen, knipt u het haar bovenop het hoofd boven een kam of boven de vingers (fig. 36, 37). Hierbij gebruikt u het apparaat zonder de opzetkam. Zie ook het gedeelte "Knippen boven de kam of vingers". Werk tenslotte de contour van het kapsel bij. Zie hoofdstuk "Contour aanbrengen".

Important • Læs brugsanvisningen grundigt og se godt på illustrationerne, før maskinen tages i brug. • Før stikket sættes i stikkontakten, skal man kontrollere, om spændingen på stikket svarer til netspændingen. • Maskinen skal oplades fuldstændigt, før den bruges for første gang. • Man opnår de bedste resultater, og maskinen holder længere, hvis den holdes ren. • Til rengøring må der ikke bruges skuremidler eller skurende klude, sprit, benzin eller acetone. • Hvis man ikke helt har vænnet sig til maskinen, skal man passe godt på. Brug ikke for hurtige bevægelser men rolige og bløde bevægelser. • Hårklipperen må ikke bruges til dyr. • Sørg for, at maskinen ikke bliver våd. • Maskinen må ikke lægges eller sættes et meget varmt sted, f.eks. i direkte sollys. • Hårklipperen skal holdes uden for børns rækkevidde. • Undlad at bruge hårklipperen, hvis huden er inficeret. • Det indbyggede, opladelige batteri indeholder stoffer, der kan være miljøskadelige. • Når maskinen til sin tid er slidt op, må batteriet ikke kastes bort sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på et af myndighederne anvist sted. (Se kapitel "Miljø".)

Udskiftning af klippeenheden Brug kun originale Philips klippeenheder, når en beskadiget eller opslidt klippeenhed skal udskiftes. Miljø Tag det indbyggede, opladelige batteri ud, når maskinen til sin tid skal kasseres. N.B.: Maskinen kan også afleveres hos et Philips Servicecenter; her sørger man derefter for det fornødne. - Tag først stikket ud af stikkontakten. - Batteriet må først tages ud, når det er helt fladt. - Lad maskinen være tændt, indtil motoren stopper (sig. 17). - Tag klippeenheden af (fig. 13). - Tag metalklemmen af ved hjælp af en skruetrækker (fig. 18). - Løsn skruen på bagsiden af maskinen og åben derefter huset (fig. 19). - Tag batteriholderen ud af maskinen og tag printkortet ud af batteriholderen (fig. 20). - Stik skruetrækkeren ind i rillen på printkortet (markeret med en pil) og tryk skruetrækkeren nedad, indtil en del af printkortet brækker af (fig. 21). - Tag batteriet ud af plastdelen ved hjælp af en skruetrækker (fig. 22). - Batteriet kan kendes på mærket q. Maskinen må ikke tændes, efter at den er åbnet. Klipning Generelt • Sørg for at hårklipperen er ren og ladet op. • Den person, der skal klippes, skal sidde således, at hans/hendes hoved er i Deres brysthøjde. Læg et håndklæde omkring hans/hendes hals. • Før klipningen påbegyndes, skal håret redes godt igennem. Sørg for, at håret ikke er filtret. Det er ikke nødvendigt at vaske håret, før det klippes. • Der klippes mest behersket, og man opnår det bedste resultat, hvis hårklipperen holdes afslappet i hånden. • • Resultatet bliver bedst, hvis håret er tørt. Hvis der klippes (halv-)langt hår, anbefales det at klippe over en kam, eller man kan tage håret mellem fingrene som beskrevet i afsnittet "Klipning over kam eller fingre". Ved kort hår kan det være tilstrækkeligt at klippe en smule af håret på siden af hovedet og i nakken. Man skal af og til holde en meget kort pause med klipningen for at rede håret igennem og kontrollere resultatet.

C

D

I E

Meget kort, plysset Red håret i den naturlige retning. Indstil den ønskede hårlængde for siderne og bagsiden af hovedet. Klip på siderne og bagsiden af hovedet med lodrette, overlappende baner (fig. 38). Hold den flade side af klippekammen mod hovedet. Før klipperen langsomt gennem håret. Håret oven på hovedet skal ikke klippes. Indstil den ønskede længde for håret oven på hovedet. Klip håret oven på hovedet (fig. 39). Begynd foran på hovedet og arbejd mod issen. Hold den flade side af klippekammen mod hovedet. Brug maskinen uden klippekam til trimning af konturerne. Se også afsnittet "Konturklipning".

Tondeuse vervangen Gebruik uitsluitend een originele Philips tondeuse om een beschadigde of versleten tondeuse te vervangen. Milieu Verwijder de ingebouwde oplaadbare batterij als u het apparaat te zijner tijd afdankt. N.B.: U kunt het apparaat ook naar een Philips Service Centrum brengen: daar verzorgt men dit graag voor u. - Neem eerst de stekker uit het stopcontact. - Voordat u de batterij verwijdert, dient deze geheel leeg te zijn. - Laat het apparaat werken totdat de motor stopt (fig. 17). - Verwijder de tondeuse (fig. 13). - Verwijder de metalen klem met behulp van een schroevendraaier (fig. 18). - Draai de schroef aan de achterzijde van het apparaat los en open vervolgens de behuizing (fig. 19). - Haal de batterijhouder uit het apparaat en verwijder de printplaat uit de batterijhouder (fig. 20). - Steek de schroevendraaier in de gleuf op de printplaat (gemarkeerd met een pijl) en druk de schroevendraaier naar beneden tot een deel van de printplaat afbreekt (fig. 21). - Verwijder de batterij met behulp van een schroevendraaier uit het kunststof gedeelte (fig. 22). - U kunt de batterij herkennen aan symbool q. Sluit het apparaat niet meer aan nadat het is geopend.

F J H G K

-

-

Generel beskrivelse (fig. 1)
2 3 4

Algemene beschrijving (fig. 1) A Opzetkam (instelbaar voor diverse haarlengtes, afneembaar) B Tondeuse (afneembaar) C Ontgrendelknop voor snijlengte-instelling (indrukken en schuiven) D Aan/uit schakelaar | = Aan O = Uit E Controlelampje “Opladen” F Aansluitpunt voor apparaatstekker (laag voltage, gelijkstroom) G Appliance plug (low-voltage DC) H Stekker voor netstroom met ingebouwde transformator I Borstel J Schaar K Kam

A Klippekam (justerbar til forskellige hårlængder, aftagelig) B Klippeenhed (kan tages af) C Knap til indstilling af klippelængde (trykkes ind og forskydes) D Tænd/sluk knap | = Tænd E F G H
10

-

Short cut - Kam het haar in de richting van de haargroei. - Stel de gewenste haarlengte in voor zijkanten en de achterkant van het hoofd. - Knip de zijkanten en de achterkant van het hoofd met verticale, overlappende stroken (fig.38). Houd de vlakke kant van de opzetkam tegen het hoofd. Beweeg de tondeuse langzaam door het haar. Laat hierbij het haar bovenop het hoofd onaangeraakt. Stel de gewenste haarlengte in voor de bovenkant van het hoofd. Knip de bovenkant van het hoofd (fig. 39). Begin aan de voorzijde en werk naar de kruin toe. Houd de vlakke kant van de opzetkam tegen het hoofd. Voor het bijwerken van de contour gebruikt u het apparaat zonder de opzetkam. Zie ook het gedeelte "Contour aanbrengen".

5

6

7

2

1

O = Sluk Kontrollampe "Opladning" Bøsning til maskinstik (lavspænding, jævnstrøm) Stik til maskine (lavspænding, jævnstrøm) Stik til netstrøm med indbygget transformator

8

9

I Børste J Saks K Kam

Kniptips Algemeen • Zorg ervoor dat de haarknipper schoon en opgeladen is. • Laat de persoon die u gaat knippen zodanig zitten dat de bovenkant van zijn/haar hoofd op uw borsthoogte is. Doe een handdoek om zijn/haar hals. • Voordat u begint met knippen, kamt u het haar goed uit. Zorg ervoor dat er geen klitten in het haar zitten. Het is niet nodig het haar voor het knippen te wassen. • Om beheerst te kunnen knippen en een glad resultaat te bereiken, houdt u de haarknipper ontspannen in de hand. • De beste resultaten bereikt u met de haarknipper als het haar droog is. • Bij het knippen van (half-)lang haar raden wij u aan boven een kam te knippen, of het haar tussen de vingers te houden zoals beschreven in gedeelte "Knippen boven kam of vingers". Om kort haar weer goed in model te brengen, kan het al voldoende zijn wanneer u het aan de zijkanten en aan de achterkant wat korter maakt. Houd regelmatig even op met knippen. Kam het haar dan uit en controleer de voorlopige resultaten.

Opladning for trådløs brug
11 12 13

Opladen voor snoerloos gebruik • De haarknipper kan worden opgeladen (en gebruikt) bij temperaturen tussen +15 °C en +35 °C. • De batterij is na ongeveer 12 uur geheel opgeladen. U kunt het apparaat zonder gevaar langer aangesloten laten. Maar als u zich wilt verzekeren van de maximale levensduur van de oplaadbare batterij, laadt u deze niet langer dan 24 uur op. • Wij adviseren u het apparaat niet op netstroom te gebruiken wanneer de batterij geheel is opgeladen. Wanneer u tijdens het gebruik merkt dat het apparaat minder vermogen krijgt, sluit het dan eenvoudig aan op het stopcontact en gebruik het direct op netstroom. (Zie • • ook hoofdstuk “Tips”.) Schakel de haarknipper uit (fig. 2). Steek het apparaatstekkertje stevig in het aansluitpunt (fig. 3). Steek de stekker in het stopcontact (fig. 4). Het controlelampje “Opladen” gaat nu branden. Dit geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij geheel is opgeladen, kunt u het apparaat ongeveer 35 minuten snoerloos gebruiken. Als u het apparaat geruime tijd niet heeft gebruikt (een maand of langer), laad het dan voor het gebruik geheel op.

14

15
2

16
CLICK

1

17

18

19

• Hårklipperen kan oplades (og bruges) ved temperaturer på mellem +15 C og +35 C. • Efter ca. 12 timer er batteriet ladet helt op. Man kan roligt lade maskinen være tilsluttet i længere tid, men hvis man vil være sikker på, at maskinen holder længe, må man ikke oplade i mere end 24 timer. • Vi anbefaler, at man ikke bruger maskinen med netstrøm, hvis batteriet er ladet helt op. Hvis man under brug opdager, at maskinen yder mindre effekt, kan man tilslutte den til en stikkontakt og bruge den direkte med netstrøm (Se også kapitel "Tips".) - Sluk hårklipperen (fig. 2). - Sæt maskinstikket rigtigt i bøsningen (fig. 3). - Sæt stikket i stikkontakten (fig. 4). Kontrollampen "Opladning" begynder nu at lyse. Det betyder, at batteriet oplades. • Når batteriet er ladet helt op, kan maskinen bruges trådløs i ca. 35 minutter. • Hvis maskinen ikke har været brugt i længere tid (en måned eller længere), skal den oplades helt igen før brug.

• •

;
4203 000 45771

Klipning med klippekam (til en hårlængde på 4 - 21 mm) - Begynd med indstillingen for maksimal hårlængde (position 7). Når De er blevet fortrolig med klipperen og har fået nogen erfaring, kan den endelige hårlængde vælges. - Der kan indstilles syv forskellige hårlængder (se fig. 6). Position 7 6 5 4 3 2 1 Hårlængde (mm) 21 18 15 13 10 7 4

• •

20

21

22

y

y

Brug med fladt batteri - Sluk hårklipperen (fig. 2). - Tilslut maskinen til en stikkontakt (se fig. 3 og 4). - Vent nogle få sekunder. (Hvis batteriet er helt fladt: vent ca. et minut.) - Tænd (fig. 5) og brug hårklipperen med netstrøm.

Gebruiken wanneer de batterij leeg is - Schakel de haarknipper uit (fig. 2). - Sluit het apparaat aan op een stopcontact (fig. 3 en 4). - Wacht enkele seconden. (Als de batterij geheel leeg is: wacht ongeveer een minuut.) - Schakel in (fig. 5) en gebruik de haarknipper direct op netstroom De haarknipper voor gebruik gereedmaken Afhankelijk van de toepassing, kunt u de haarknipper gebruiken met of zonder de opzetkam. Als de opzetkam op zijn plaats is gezet, kunt u deze op 7 snijlengtes instellen. U kunt de opzetkam verschuiven als u de ontgrendelknop ingedrukt houdt. Zodra u de knop los laat, wordt deze vastgezet in de gekozen stand. • Knippen met opzetkam Stel de gewenste snijlengte in (fig. 6). Houd de ontgrendelknop ingedrukt (1) en schuif (2) hem in een van de 7 standen. Laat dan de knop los.

Knippen met opzetkam (voor 4-21 mm haarlengte) - Begin met de stand voor de grootste haarlengte (d.i. stand 7). Nadat u zichzelf vertrouwd heeft gemaakt met het produkt en er wat ervaring mee heeft opgedaan, kunt u de definitieve haarlengte kiezen. - U kunt zeven haarlengtes instellen (zie fig. 6). Stand 7 6 5 4 3 2 1 Haarlengte (mm) 21 18 15 13 10 7 4

23

24

25

Klargøring af hårklipperen Afhængigt af formålet kan maskinen bruges med eller uden klippekam. Når klippekammen er sat i, kan den indstilles på 7 forskellige klippelængder. Klippekammen forskydes, mens udløserknappen holdes trykket ind. Når knappen slippes, bliver kammen i den valgte position. • 29 30 31

-

Før klipningen påbegyndes, redes håret, så det falder naturligt. Almindeligvis anbefales det at begynde i nakken og arbejde op mod issen (fig. 23). Hold hårklipperen med den flade side af klippekammen mod hovedet. Før maskinen langsomt opad og derefter bort fra hovedet, så der kun klippes en lille smule ad gangen. Klip håret på siderne og bag på hovedet på samme måde (fig. 24, 25). Hvis håret på siderne og bag på skal klippes kortere end oven på hovedet, indstilles der på en kortere position, og klipningen fortsættes mod hårets vokseretning.

26

27

28

Voordat u begint te knippen, kamt u het haar zo dat het natuurlijk valt. In het algemeen is het aan te raden bij de nek te beginnen en naar de bovenkant van het hoofd toe te werken (fig. 23). Houd de haarknipper met de vlakke zijde van de opzetkam naar het hoofd toe gericht. Beweeg het apparaat langzaam omhoog en vervolgens van het hoofd af. Knip het haar aan de zijkanten en aan de achterkant van het hoofd op dezelfde wijze (fig. 24, 25). Als u het haar aan de zijkanten en aan de achterkant korter wilt knippen dan aan de bovenzijde, schakel dan over op een lagere stand en ga door met knippen tegen de richting van de haargroei in.

Klipning med klippekam Indstil på den ønskede klippelængde (fig. 6). Hold udløserknappen trykket ind (1) og forskyd den (2) til en af de 7 positioner. Slip knappen igen. Klipning uden klippekam Tag klippekammen af maskinen (fig. 7).

• -

Tips
32 33 34

• • •
35 36 37

• Knippen zonder opzetkam Houd de ontgrendelknop ingedrukt en trek de opzetkam van het apparaat (fig. 7).

Tips • • • Vooral wanneer u het apparaat gebruikt zonder de opzetkam: maak beheerste bewegingen. Raak het haar lichtjes aan met de haarknipper. Schud (fig. 8) en/of blaas (fig. 9) regelmatig de haren van de tondeuse af. Wanneer u het apparaat gebruikt met de opzetkam: Als er zich veel haar heeft verzameld in de opzetkam, trek dan de opzetkam van het apparaat (fig. 10) en verwijder het haar door schudden (fig. 11) en/of blazen (fig. 12). Voordat u weer gaat knippen, wees er dan zeker van dat u de juiste snijlengte heeft

Knippen boven de kam of vingers Als u het haar wilt knippen tot een lengte van meer dan 21 mm, kunt u de "knippen boven de kam"-methode toepasen. - Verwijder de opzetkam (fig. 7). - Trek met behulp van een kam telkens een plukje haar omhoog (fig. 26) of houd het plukje tussen twee vingers vast (fig. 27). Beweeg de kam of de vingers door het haar totdat alleen het gedeelte dat u wilt afknippen nog uitsteekt. Knip het haar boven de kam of de vingers af. Ga op deze manier steeds verder, waarbij u van de voorzijde van het hoofd naar achteren toe werkt. Naarmate u verder naar achteren toe werkt, kunt u het haar geleidelijk korter maken. Om de lengte van het haar te bepalen kunt u een al afgeknipt stuk als

•
38 39

Især når maskinen bruges uden klippekam, skal man være forsigtig. Lav beherskede bevægelser. Berør håret let med klipperen. Ryst (fig. 8) og/eller pust (fig. 9) regelmæssigt håret af maskinen. Brug af maskinen med klippekam: Hvis der har samlet sig meget hår på klippekammen, tages den af maskinen (fig. 10), hvorefter håret fjernes ved at ryste (fig. 11) og/eller puste (fig. 12). Før der klippes igen, skal man kontrollere, at maskinen stadig er indstillet på den rigtige klippelængde. Hvis det ikke længere går så hurtigt med klipningen, kan det være nødvendigt at tage klippeenheden af og rengøre den. Se også afsnittet: "Rengøring efter brug". Efter brug skal maskinen altid slukkes. Vi anbefaler, at klippeenheden rengøres umiddelbart efter brug og, at maskinen oplades.

Klipning over kam eller fingre Hvis håret skal klippes til en længde på mere end 21 mm, kan man bruge metoden "Klipning over kam". - Tag klippekammen af (fig. 7). - Med en kam tages der hele tiden små totter hår op (fig. 26), eller hold hårtotten mellem to fingre (fig. 27). Bevæg kammen eller fingrene gennem håret, indtil kun den del, der skal klippes af, stikker ud. - Klip håret over kammen eller fingrene af. Fortsæt på denne måde, idet der arbejdes fra forsiden af hovedet og bagud. Når man kommer længere bagud, kan man gradvis klippe håret kortere. For at bestemme længden af håret kan man bruge et stykke, der allerede er klippet af. - Håret skal hele tiden redes for at fjerne afklippet hår. Samtidig kontrolleres på frisuren, om der klippes jævnt. Konturklipning - Red håret. - Tag klippekammen af (fig. 7). - For at opnå en regelmæssig hårlængde i nakken klippes der som vist på fig. 28. Maskinen holdes i omvendt position let mod håret. Derefter bevæges maskinen med overlappende baner nogle gange nedad mod nakken (fig. 29). - Håret på siden af hovedet klippes på samme måde (fig. 30). - Håret tæt ved ørerne klippes ved at sætte et hjørne af klipperen mod håret. Sørg for, at tænderne er i sikker afstand fra ørerne (fig. 31). Lav den ønskede kontur langsomt og forsigtigt (fig. 32).

•

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.175 - Number of Queries: 133 - Query Time: 0.036