Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 287 guests and 
3 members online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> HD7636/81 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS HD7636/81
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak, Romanian, Turkish, Arabic, Croatian, Slovenian, Latvian, Chinese Traditional, Estonian, Korean, Lithuanian, Serbian, Malay, Ukrainian, Persian
Price: $4.99

Description of PHILIPS HD7636/81 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak, Romanian, Turkish, Arabic, Croatian, Slovenian, Latvian, Chinese Traditional, Estonian, Korean, Lithuanian, Serbian, Malay, Ukrainian, Persian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 NSX999 AIWA Owner's Manual by jorge garcia;
manual de usuario perfecto y completo de buena calidad de impresion y muy detallado ideal !
 PM3216 PHILIPS Owner's Manual by Ivan Semyonov;
It`s full copy of a service manual from url http://www.philips.owner-manuals.com/PM3216-service-manual-PHILIPS.html
 70DS03S SHARP Owner's Manual by Matteo Vannini;
perfect! you just sent to me the copy in Italian witout even my specification!!!! so you are really smart cooperative and efficient. To my opinion the best place all over to get a manual of electronics!!!!
 CF-28A64DF LG / GOLDSTAR Owner's Manual by Matteo Vannini;
Well Well Well!!!! Good manual perfect for my hobby!!! As Before you have done a very well done work!!!! Thank you
 WJAVE7 PANASONIC Owner's Manual by Nils Berglund;
Super nice! Good to have a manual in digital format.

Text excerpt from page 1 (click to view)
ENGLISH Important
â—— Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.

Replacement Cord
If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a cord of the original type.Turn to your Philips dealer or to the Philips organisation in your country for replacement.

Po umyciu wypłucz termos świeżą gorącą wodą (nie należy myć go w zmywarce). Wskazówka: Aby usunąć uporczywe brązowe osady, napełnij dzbanek gorącą wodą i dodaj łyżkę sody.Aby soda mogła zadziałać, pozostaw ją na pewien sodę w dzbanku. Następnie opróżnij dzbanek i usuń zabrudzenia miękką szczotką.

Otwieranie, zamykanie lub usuwanie pokrywki termosu.
Aby otworzyć pokrywkę do pozycji nalewania, należy obrócić nią o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Rys. 15). Aby zamknąć pokrywkę, należy obrócić nią w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.W przypadku prawidłowego zamknięcia pokrywki, izolowany dzbanek będzie utrzymywał gorącą i aromatyczną kawę przez długi czas (Rys. 16). Aby zdjąć pokrywkę, należy obrócić nią do skutku w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Thermos jug:
â—— Do not disassemble the thermos jug. â—— To prevent water from entering the thermos jug, never immerse the jug in water or any other liquid (Fig. 17). â—— When the jug is filled with coffee, put it in an upright position to prevent leakage (Fig. 18). â—— During brewing, the lower part of the appliance and the bottom of the thermos jug will become hot. â—— Tip: preheating the jug with hot water will help to keep the coffee hot after brewing. Please note that the coffee stays hot longer if you prepare a full jug than if you prepare a smaller amount

Jug
You can order a new coffee maker jug from your Philips dealer or Philips Service Centre. - HD7620/22/24 white, jug type HD7965, service no. 882 7965 01000 - HD7620/22/24 anthracite, jug type HD7965, service no. 882 7965 81000 - HD7624 celadon, jug type HD7965, service no. 882 7965 41000 - HD7626 white, jug type HD7966, service no. 882 7966 01000 - HD7632/34 white, jug type HD7967, service no. 882 7967 01000 - HD7632/34/36 anthracite, jug type HD7967, service no. 882 7967 81000 - HD7634 celadon, jug type HD7967, service no. 882 7967 41000

Usuwanie kamienia
Regularne usuwanie kamienia przedłuża czas eksploatacji urządzenia i gwarantuje optymalne wyniki parzenia. W przypadku normalnego używania ekspresu (dwa pełne dzbanki kawy każdego dnia), należy usuwać kamień: - raz na 2 miesiące w przypadku używania wody o wysokim stopniu twardości (powyżej 18° DH); - raz na 4 miesiące w przypadku używania wody o niskim stopniu twardości (poniżej 18° DH). Informację na temat stopnia twardości wody w Twojej okolicy uzyskasz w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.. 1 Napełnij zbiornik na wodę zwykłym octem. Do uchwytu filtra nie wkładaj filtra papierowego ani nie wsypuj kawy. 2 Uruchom dwukrotnie urządzenie. Patrz: rozdział 'Parzenie kawy'. 3 Aby usunąć resztki octu, wykonaj dwa dalsze cykle płukania czystą wodą. 4 Wyczyść ruchome części.

Before first use
1 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance. 2 Put the appliance on a cool, flat and stable surface. Do not put the appliance on a hot surface Keep the appliance out of the reach of children and make sure that they are unable to pull at the cord.

Permanent filter
A new permanent filter is available under type numer HD7971 and service number 882 7971 0000.

Information & service
If you need service or information or if you have a problem, please consult the worldwide guarantee leaflet or visit our Web site: www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Flushing the appliance
1 Put the plug in an earthed wall socket. 2 You can store excess cord at the back of the appliance (Fig. 1). Prevent the cord from coming into contact with hot surfaces. 3 Fill the water tank with water and put the jug in place (Fig. 2).

POLSKI Ważne
◗ Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam ekpres są uszkodzone.

Thermos jug:
When you operate the appliance without ground coffee in the filter, do not fill the water tank beyond the 9-cup mark, otherwise the jug will overflow. 4 Switch the appliance on by pressing the on/off button (Fig. 3). The pilot light goes on. Let the appliance run until the water tank is completely empty. 5 Switch the appliance off after use (Fig. 4). Clean the removable parts as described in section 'cleaning'.

u

HD7636, HD7634, HD7632, HD7626, HD7624, HD7622, HD7620

www.philips.com

4222 001 95341

Wymiana Termos:
◗ Nie rozkładaj na części termosu. ◗ Aby nie dopuścić do tego, by do wnętrza termosu dostała się woda, nie zanurzaj go w wodzie ani żadnym innym płynie (Rys. 17). ◗ Gdy dzbanek wypełniony jest kawą, ustawiaj go w pozycji pionowej, aby nie dopuścić do jej rozlania (Rys. 18). ◗ Podczas parzenia kawy dolna część urządzenia, a także dno termosu, nagrzewają się. ◗ Wskazówka: wstępne podgrzanie termosu gorącą wodą pozwoli utrzymać wysoką temperaturę kawy również przez pewien czas po jej zaparzeniu. Kawa pozostanie gorąca dłużej, jeśli przygotujesz od razu pełen jej dzbanek, niż wtedy, gdy przygotowuje się jej mniejszą ilość.

Przewód
Jeśli przewód urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony na oryginalny. W celu wymiany zwróć się do sklepu lub przedstawicielstwa firmy Philips w Polsce.

Dzbanek
Możesz zamówić nowy termos do ekspresu do kawy w sklepie firmowym lub w punkcie serwisowym firmy Philips. - HD7620/22/24 biały, dzbanek typu HD7965, część Nr 882 7965 01000 - HD7620/22/24 w kolorze antracyt, dzbanek typu HD7965, część Nr 882 7965 81000 - HD7624 niebiesko-zielony, dzbanek typu HD7965, część Nr 882 7965 41000 - HD7626 biały, dzbanek typu HD7966, część Nr 882 7966 01000 - HD7632/34 biały, dzbanek typu HD7967, część Nr 882 7967 01000 - HD7632/34/36 w kolorze antracyt, dzbanek typu HD7967, część Nr 882 7967 81000 - HD7634 niebiesko-zielony, dzbanek typu HD7967, część Nr 882 7967 41000

Brewing coffee Active Balance System
The Active Balance System helps you determine the right balance between ground coffee and water. Before using the Active Balance System, please note the following:

Przed pierwszym użyciem
1 Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu miejscowej sieci zasilającej. 2 Należy ustawić urządzenie na chłodnej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia na gorącej powierzchni. Pamiętaj, by urządzenie znajdowało się poza zasięgiem dzieci i aby nie mogły one pociągnąć za przewód zasilający.

Strength select
Types HD7622, HD7624, HD7626, HD7634, HD7636 only. 1 Select the coffee strength you prefer (Fig. 5). Turn the knob to the right to increase the strength of the coffee and turn it to the left to decrease the strength of the coffee. Make sure the filter holder is in place when selecting the strength of your coffee.

Stały filtr
Nowy stały filtr dostępny jest pod symbolem typu: HD7971 i numerem serwisowym: 882 7971 0000.

Reset function PÅ‚ukanie urzÄ…dzenia
2 Check if the Active Balance indicator says 'OK'.You can reset the appliance by turning the knob clockwise or anti-clockwise (Fig. 6). 3 Fill the water tank with water and put the jug in place.The indicator will rise (Fig. 7). When using the Active Balance System, always fill the water tank with water before putting ground coffee in the filter. - The level indications apply to cups with a content of 120 ml. - The level indications on the jug apply to an amount of water that is 10% more than the total amount of coffee after brewing.This extra 10% is needed to compensate for evaporation. 4 Put a paper filter (type 1x4 or no.4) in the filter holder (Fig. 8). Do not forget to fold the sealed edges of the filter in order to prevent tearing and folding. Some versions come with a permanent filter. In this case you do not need to use a paper filter. 5 Put ground coffee (filter-fine grind) in the filter (Fig. 9). Active Balance System: add coffee to the filter until the indicator says 'OK'. 6 Close the lid (Fig. 10). 1 WÅ‚Ä…cz wtyczkÄ™ do uziemionego gniazdka.

Gwarancja i serwis
2 Nadmierną długość przewodu zasilającego można schować z tyłu ekspresu (Rys. 1). Uważaj, by przewód zasilający nie stykał się z gorącą powierzchnią. 3 Napełnij zbiornik wodą i umieścić termos na swoim miejscu (Rys. 2) Jeśli chcesz skorzystać z serwisu lub potrzebujesz informacji czy też masz jakikolwiek problem, zajrzyj do karty gwarancyjnej albo odwiedź naszą stronę w internecie: www.philips.com lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w karcie gwarancyjnej) lub najbliższym punktem serwisowym autoryzowanym przez dział AGD firmy Philips. 1 2 3

Termos:
Podczas korzystania z urządzenia przy nie wypełnionym mieloną kawą filtrze nie wolno napełniać zbiornika na wodę powyżej znaku odpowiadającego pojemności 9 filiżanek, w przeciwnym przypadku zawartość dzbanka może się przelać. 4 Włącz urządzenie, wciskając przycisk on/off (Rys. 3). (Zaświeci się lampka sygnalizacyjna). Należy włączyć urządzenie na tak długi okres czasu, aż zbiornik opróżni się całkowicie z wody. 5 U rządzenie należy wyłączyć po użyciu (Rys. 4). Części ruchome należy czyścić zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 'mycie'.

4

5

6

Switching the appliance on or off
1 Switch the appliance on by pressing the on/off button (Fig. 3). 2 Switch the appliance off after use (Fig. 4). - Types HD7624, HD7626: If you have not switched the appliance off, the appliance will automatically switch itself off after two hours (Auto Switchoff). - Types HD7634, HD7636 only: After brewing coffee the appliance will switch itself off automatically (Auto Switch-off). 3 Remove the paper filter and throw it away (Fig. 11-12). If you have used a permanent filter, you can simply empty it, rinse it and use it again. Let the appliance cool down for at least 3 minutes before you start brewing coffee again.

Parzenie kawy System Aktywnej Równowagi
System Aktywnej Równowagi umożliwia określenie prawidłowej proporcji pomiędzy ilością mielonej kawy a wodą. Przed skorzystaniem z Systemu Aktywnej Równowagi należy zauważyć co następuje: 7 8 9

Wybór mocy kawy
Tylko dla typów HD7622, HD7624, HD7626, HD7634, HD7636. 10 1 Wybierz ulubioną moc kawy (Rys. 5). Aby zwiększyć moc kawy, obróć pokrętłem w prawo, zaś aby ją zmniejszyć obróć pokrętłem w lewo. Podczas wyboru odpowiedniej mocy kawy sprawdź, czy uchwyt na filtr znajduje się na swoim miejscu. 11 12

Cleaning
1 Unplug the appliance. 2 Clean the appliance with a moist cloth. Never immerse the appliance in water. 3 Clean the glass jug and the filter holder in hot soapy water or in the dishwasher. The thermos jug cannot be cleaned in the dishwasher.

Funkcja kasowania
13 2 Sprawdź, czy wskaźnik Aktywnej Równowagi wskazuje 'OK'. Ustawienie urządzenia można skasować obracając pokrętłem w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (Rys. 6). 3 Napełnij zbiornik wodą i umieść dzbanek na swoim miejscu.Wskaźnik poziomu wody podniesie się (Rys. 7) Podczas korzystania z Systemu Aktywnej Równowagi należy zawsze przed umieszczeniem w filtrze kawy napełnić zbiornik wodą. - Wskazania poziomu dotyczą filiżanek o pojemności 120 ml. - Wskazania poziomu na dzbanku odnoszą się do ilości wody przekraczającej o 10% całkowitą ilość kawy po zaparzeniu.Te dodatkowe 10% potrzebne jest do skompensowania ilości odparowanej wody. 4 Do uchwytu filtra należy włożyć papierowy filtr (typu 1x4 lub Nr 4) (Rys. 8). Nie zapominaj o zagięciu brzegów filtra aby zapobiec jego rozdarciu lub zawinięciu. Niektóre wersje ekspresu wyposażone są w filtr stały. Nie musisz wówczas korzystać z filtra papierowego. 5 Wsyp do filtra zmieloną kawę (drobno zmieloną - specjalnie do parzenia w ekspresie - Rys. 9). System Aktywnej Równowagi: wsypuj kawę do filtra aż do chwili, w której wskaźnik poinformuje 'OK'. 6 Zamknij pokrywkę (Rys. 10). 14 15

Thermos jug (Fig. 13-14):
Clean the inside of the thermos jug with a soft brush, hot water and some detergent. After cleaning, rinse the thermos jug with fresh hot water (do not clean it in a dishwasher). Tip:To remove stubborn brown deposits, fill the jug with hot water and add a spoonful of soda. Leave the soda to do its work for some time. Then empty the jug and remove the deposits with a soft brush.

16

Essence
17

18

Opening, closing or removing the lid of the thermos jug:
Open the lid to pouring position by turning it anti-clockwise half a turn (Fig. 15). Close the lid by turning it clockwise. If properly closed, the insulated jug will keep the coffee hot and tasty for a long time (Fig. 16). Remove the lid by turning it anti-clockwise until it comes off.

Descaling
Regular descaling will prolong the life of your appliance and will guarantee optimal brewing results. In case of normal use (two full jugs of coffee every day), descale your coffee maker: - once every 2 months if you are using hard water (over 18 DH); - once every 4 months if you are using soft water (up to 18 DH). Turn to your local water board for information about the water hardness in your area. 1 Fill the water tank with white vinegar. Do not put a paper filter or coffee in the filter holder. 2 Let the appliance complete two runs. See section 'Brewing coffee'. 3 Let the appliance complete two more flushing cycles with clean water to rinse away all vinegar. 4 Clean the separate parts.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia.
1 Włącz urządzenie, wciskając przycisk on/off (Rys. 3). 2 U rządzenie należy wyłączyć po użyciu (Rys. 4). Dla typów HD7624, HD7626:W przypadku niewyłączenia urządzenia, po dwóch godzinach wyłączy się ono samoczynnie (Automatyczne wyłączenie). - Tylko dla typów HD7634, HD7636: Jeżeli urządzenie nie zostanie wyłączone wcześniej, po dwóch godzinach wyłączy się ono samoczynnie (Automatyczne wyłączenie). 3 Zużyty filtr do kawy należy wyjąć i wyrzucić (Rys. 11-12). W przypadku używania stałego filtra możesz go opróżnić, opłukać i następnie wykorzystać ponownie . Zanim przystąpisz do ponownego parzenia kawy, odczekaj trzy minuty, aż urządzenie ostygnie.

Mycie
1 Wyłącz urządzenie z sieci. 2 Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 3 Szklany dzbanek i uchwyt filtra należy myć wodą z płynem do mycia naczyń lub w zmywarce. Termosu nie wolno myć w zmywarce.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.158 - Number of Queries: 133 - Query Time: 0.034