Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 213 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> HD7606/00 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS HD7606/00
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: German, French, Spanish, Dutch
Price: $4.99

Description of PHILIPS HD7606/00 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: German, French, Spanish, Dutch

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 A-P510 PIONEER Owner's Manual by edward lowes;
the manual was just what i wanted it had all the revelent information required to operate the hifi .Iwould use any manual i downloaded for any item which needs a manual
 TRK 5840 BAUKNECHT Owner's Manual by Lutz Döring;
Die gewünschte Bedienungsanleitung wurde vereinbarungsgemäß in deutsch bereitgestellt. Sie ist gut lesbar. Kein Kauderwelsch. Danke für den Service.
 CDP-C245 SONY Owner's Manual by Bruce Miller;
GOOD SERVICE MANUAL GOT ALL THE INFO. THAT I NEEDED..
 CPS60 CASIO Owner's Manual by Chris Haughey;
Excellent product and service. I bought a second-hand Casio CPS-60 keyboard which had no manual. Packed full of features which I had no idea how to operate . . . Google search found this site (and others with the same manual for sale for $8.99!) I bought the manual and within an hour the download was available. Quality of the scanned images is good - very clear - and the PDF has been created with the pages in the correct order. I would definitely use this site again.
 AWF 254/IG IGNIS Owner's Manual by Guillaume Kuhmel;
I found this rare manual, in french ! The brand of my washing machine is not famous but this site had the manual, that is perfect.

Text excerpt from page 2 (click to view)
DEUTSCH Wichtig
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst in irgendeiner Hinsicht defekt oder beschädigt ist.

Entkalken
Entkalken Sie das Gerät regelmäÃig, bei normaler Verwendung im Haushalt: - Bei Wasserhärte 1 oder 2: zwei- bis dreimal jährlich. - Bei Wasserhärte 3 oder 4: vier- bis fünfmal jährlich. Bei sehr hartem Wasser kann auch ein häufigeres Entkalken nötig werden. Ihre Wasserwerke geben Ihnen Auskunft über die Härte Ihres Wassers. 1 Verwenden Sie zum Entkalken nur einen handelsüblichen Entkalker.

NEDERLANDS Belangrijk
Gebruik het apparaat niet als de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigd is.

Ontkalken
Ontkalk uw apparaat regelmatig. Bij normaal gebruik: - 2 à 3 keer per jaar als u zacht water gebruikt (tot 18 °DH); - 4 à 5 keer per jaar als u hard water gebruikt (boven 18 °DH). Uw waterleidingbedrijf kan u over de plaatselijke waterhardheid informeren. 1 Vul het waterreservoir met gewone azijn en doe geen koffie en filter in de filterhouder. 2 Laat het apparaat twee keer werken. Zie gedeelte âKoffiezettenâ. 3 Laat het apparaat hierna nog twee keer met alleen koud water werken om azijn en kalkresten weg te spoelen. 4 Was daarna de losse delen af.

Vorbereitung zum ersten Gebrauch
1 Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt 2 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Unterlage auÃer Reichweite von Kindern. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiÃe Oberfläche. Lassen Sie das Kabel nicht über die Arbeitsfläche hinabhängen. Achten . Sie darauf, daà Kinder das Gerät nicht am Kabel hinunterziehen können 3 Stecken Sie den Stecker in eine Schuko-Steckdose. (abb. 1) Sie können überschüssiges Netzkabel an der Rückseite des Geräts unterbringen. Achten Sie darauf, daà das Kabel keine heiÃen Flächen berührt. 4 Füllen Sie den Wasserbehälter, und stellen Sie die Kanne in das Gerät. (abb. 2) Betreiben Sie das Gerät ohne Kaffeemehl und ohne Papierfilter 5 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. (abb. 3) Die Kontrollampe leuchtet auf. Warten Sie, bis der Wasserbehälter völlig leer ist. 6 Schalten Sie das Gerät danach aus. (abb. 4)

Voor het eerste gebruik
1 Controleer of de aanduiding van het voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw woning. 2 Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond. Zet het apparaat niet op een heet oppervlak. Gebruik het apparaat buiten bereik van kinderen. Voorkom dat zij aan het snoer kunnen trekken 3 Steek de stekker in een geaard stopcontact. (fig. 1) Overtollig snoer kunt u opbergen aan de achterzijde van het apparaat. Voorkom dat het snoer in aanraking komt met hete oppervlakken. 4 Vul het waterreservoir met water en plaats de kan. (fig. 2)

2 Verfahren Sie so, wie in der Gebrauchsanweisung für den Entkalker beschrieben. Setzen Sie aber den Filterhalter ohne Papierfilter und Kaffeemehl in das Gerät. 3 Füllen Sie den Wasserbehälter anschlieÃend mit klarem, kaltem Wasser, und lassen Sie es zweimal durchlaufen. Kalkreste und Reste des Entkalkers werden dadurch entfernt. 4 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile separat auf übliche Weise.

Bestellung von Ersatz- und Zusatzteilen
Netzkabel - Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muà es von einer durch Philips autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur Spezialwerkzeug und/oder spezielle Teile benötigt werden. Kanne - Neue Kannen sind über Ihren Philips Händler oder über das Philips Kunden Center erhältlich. Geben Sie die entsprechende Type oder die Servicenummer an. Kaffeeautomat (Type) Kanne (Type) (Servicenummer). HD7607 HD7953 4822 418 10431 HD7606 HD7953 4822 418 10431 HD7605 HD7952 4822 418 10429 HD7603 HD7952 4822 418 10429 Dauerfilter - Dauerfilter sind erhältlich unter den Servicenummern: - 4822 480 50402 (Goldfilter) - 4822 480 50479 Die Telefonnummern Ihres Philips Service Centers entnehmen Sie bitte der beiliegenden Weltweiten Garantie. 5 Schakel het apparaat in door op de knop te drukken. (fig. 3) Het controlelampje gaat branden. Laat de koffiezetter werken totdat al het water in de kan is gestroomd. 6 Schakel het apparaat na gebruik uit. (fig. 4)

Vervangen
Snoer - Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend door het originele type te worden vervangen.Wend u daartoe tot uw Philips leverancier of tot de Philips organisatie in uw land. Kan - U kunt bij uw dealer of Philips Service Centrum een nieuwe kan bestellen: Koffiezetter (typenr.) Kan (typenr.) Servicenummer HD7607 HD7953 4822 418 10431 HD7606 HD7953 4822 418 10431 HD7605 HD7952 4822 418 10429 HD7603 HD7952 4822 418 10429 Permanent filter - Het permanent filter is verkrijgbaar onder servicenummer: - 4822 480 50402 (âgoldâ filter) - 4822 480 50479 Zie voor telefoonnummers van de Philips Helpdesk het âworldwide guaranteeâ vouwblad.

Laat het apparaat tenminste drie minuten afkoelen voordat u koffie gaat zetten.

Koffiezetten
1 Plaats een papieren filterzakje (type â1x4â of ân° 4â).. (fig. 5) Vergeet niet de plakranden om te vouwen. Bij sommige versies wordt een permanent filter geleverd. U hoeft dan geen papieren filterzakjes te gebruiken. 2 Vul het waterreservoir met water en plaats de kan. (fig. 6) Alleen type HD7607 en HD7606: De linker niveau-aanduidingen gelden voor grote koppen (120 ml). De rechter niveau-aanduidingen gelden voor kleinere koppen (80 ml). 3 Schep snelfilter-koffie in het filter. (fig. 7) Alleen types HD7603 en HD7605: De koffiedoseerhulp helpt bij het bepalen van de juiste hoeveelheid koffie. In het linker venster leest u het aantal grote koppen (120 ml) af, in het rechter venster verschijnt het aantal benodigde afgestreken schepjes koffie. Dit aantal geldt zowel voor Gold of Mocca. 4 5 Sluit het deksel. Stel de smaak en de hoeveelheid van de koffie in: (fig. 8) - Gold [ : voor minder dan een halve kan milde koffie. - Gold p : voor meer dan een halve kan milde koffie. - Mocca p : voor meer dan een halve kan robuuste koffie. - Mocca [ : voor minder dan een halve kan robuuste koffie. Schakel het apparaat in door op de knop te drukken. (fig. 9)

Lassen Sie das Gerät wieder mindestens 3 Minuten abkühlen. Es ist dann fertig zur Kaffeezubereitung.

Kaffee zubereiten
1 Setzen Sie einen Papierfilter,Type 1x4 oder No. 4, in den Filterhalter. (abb. 5) Vergessen Sie nicht, die Kanten zu falzen. Einige Typen werden mit einem Dauerfilter geliefert. Dafür benötigen Sie keinen Papierfilter. 2 Füllen Sie den Wasserbehälter mit der von Ihnen benötigten Menge Wasser, und stellen Sie die Kanne in das Gerät. (abb. 6) Nur Type HD7607 und HD7606 : Die Markierungen auf der linken Seite entsprechen groÃen Tassen (120 ml), auf der rechten Seite kleinen Tassen (80 ml). 3 Füllen Sie die benötigte Menge Kaffeemehl in den Filter. (abb. 7) Nur Typen HD7603 und HD7605: Die Kaffeemengenanzeige hilft Ihnen, die Menge an Kaffemehl mit der Menge Wasser in Einklang zu bringen. Die Anzeige auf der linken Seite gibt die Anzahl an groÃen Tassen (120 ml) an, auf der rechten Seite wird angezeigt, wie viele gestrichene meÃlöffel Kaffeemehl Sie für diese Menge Wasser in den Fliter geben sollen. Diese Angabe gilt sowohl für âGoldâ als für âMoccaâ. 4 SchlieÃen Sie den Deckel.

1

2

3 5 Wählen Sie je nach der gewünschten Menge und dem persönlichen Geschmack eine der folgenden Einstellungen: (abb. 8) - Gold [ : für weniger als eine halbe Kanne milden Kaffee. - Gold p : für mehr als eine halbe Kanne milden Kaffee. - Mocca p : für mehr als eine halbe Kanne starken Kaffee. - Mocca [ : für weniger als eine halbe Kanne starken Kaffee. 6 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. (abb. 9) Die Kontrollampe leuchtet auf 7 Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Nur Typen HD7605 und HD7607:Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten, wird es nach Ablauf von 2 Stunden automatisch ausgeschaltet.. 8 Entnehmen Sie den Papierfilter mit dem Kaffeesatz und geben Sie ihn zum Müll. (abb. 10) Bei Verwendung eines Dauerfilters entfernen Sie nur den Kaffeesatz und spülen den Dauerfilter aus. Lassen Sie das Gerät mindestens 3 Minuten abkühlen, bevor Sie darin wieder Kaffee zubereiten. 5

4 6

7 Schakel het apparaat na gebruik uit. Alleen types HD7605 en HD7607: Als u de koffiezetter niet hebt uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf na 2 uur automatisch uit. 6 8 Verwijder het papieren filterzakje en gooi het weg. (fig. 10) Het permanent filter kunt u leeggooien, afspoelen en opnieuw gebruiken. Laat het apparaat tenminste drie minuten afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat zetten.

Schoonmaken
1 7 8 Haal de stekker uit het stopcontact.

2 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit in water! 3 Was de kan en de filterhouder af in heet sop of in de afwasmachine.

Reinigen
1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 9 10

2 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie bei Bedarf ein wenig Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser! 3 Reinigen Sie die Kanne und den Filterhalter in heiÃem Wasser, den Sie etwas Spülmittel zugefügt haben. Diese Teile können auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.232 - Number of Queries: 136 - Query Time: 0.043